Ontwerp nieuw muziekcentrum in Amsterdam

AMSTERDAM, 6 MEI. Het Amsterdamse centrum voor nieuwe muziek De IJsbreker heeft vanmorgen een ontwerp van architect Herman Hertzberger gepresenteerd voor een nieuw gebouw, waarin ook plaats wordt ingeruimd voor de organisaties Donemus en Gaudeamus.

Naast repetitieruimten is voorzien in twee zalen voor 200 en 750 luisteraars. Uitvoering van het plan, dat bestaat uit een aantal moten die naast elkaar worden gebouwd, en waarvan de uitvoering deels in fases kan geschieden, zou minimaal vijftien en maximaal vijftig miljoen gulden kosten. Het huidige onderkomen van De IJsbreker aan de Weesperzijde is volgens directeur Jan Wolff “te klein en te heet.”

De gemeente Amsterdam, die in het vorige week gepresenteerde Kunstenplan van wethouder Bakker voor een nieuwe IJsbreker een hoge, maar niet de hoogste prioriteit inruimde, heeft geen geld beschikbaar voor een nieuw gebouw. De gemeente wil de nieuwe De IJsbreker het liefst aan of nabij het Museumplein. Maar de mogelijkheden voor nieuwbouw of verbouwing van bestaande panden zijn ook daar buitengewoon klein, mede om stedebouwkundige redenen. De IJsbreker en Hertzberger zouden het plan ook graag gerealiseerd zien aan de IJ-oever, dicht bij het Centraal Station.

Het plan van Hertzberger, dat is gesponsord door de aannemer Ballast-Nedam, is volgens Wolff vooral een middel om de discussie in Amsterdam over een nieuwe IJsbreker verder onder druk te zetten. Problemen bij die discussie zijn dat het overleg over het Amsterdamse Kunstenplan, de inrichting van het Museumplein, de uitvoering van de IJ-oeverplannen en de bestudering van een raport over de structuur van de kamermuziekvoorziening niet met elkaar in de pas lopen.

De maquette is de komende twee weken te zien in Galerie Arcam aan het Waterlooplein.