Daling resultaat minder dan aanvankelijk verwacht; Winstval van DSM in eerste kwartaal

AMSTERDAM, 5 MEI. Het chemieconcern DSM heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een netto resultaat geboekt van 100 miljoen gulden, 44 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het bedrijfsresultaat kende een vergelijkbare daling, met 43 procent tot 140 miljoen gulden. Ook de omzet van het chemieconcern nam af. Hier bedroeg de daling 145 miljoen gulden, ofwel 6 procent, tot 2,433 miljard.

Met het netto resultaat van 100 miljoen gulden staaft DSM de vorige maand iets naar boven bijgestelde prognose van voorzitter mr. H.B. van Liemt. DSM voorspelde aanvankelijk een kwartaalresultaat in lijn met het vierde - teleurstellende - kwartaal van 1991. Dat bedroeg toen 82 miljoen gulden. Vorige maand maakte het chemieconcern tijdens de aandeelhoudersvergadering bekend dat “het beeld” iets gunstiger zou uitvallen. DSM blijft zich overigens onthouden van een prognose voor geheel 1992.

Op de beurs van Amsterdam noteerde DSM vanochtend een dubbeltje hoger op 114,40 gulden.

In een toelichting op de kwartaalcijfers schrijft DSM de winstval onder meer toe aan een gemiddelde daling van de opbrengstprijzen met 15 procent. Het volume van de afzet nam toe met 9 procent, waarvan per saldo 5 procent als gevolg van overnemingen en desinvesteringen.

Vooral de marges bij krakerprodukten en kunststoffen lagen in het eerste kwartaal van dit jaar lager dan een jaar terug. Die daling tekende zich al in de loop van vorig jaar af. De waardevermindering van voorraden grondstoffen en eindprodukten was aanzienlijk geringer dan in het eerste kwartaal van 1991, dat onder invloed stond van de Golfoorlog.

De financiële lasten, verminderd met baten, bedroegen per saldo 32 miljoen gulden. Dat is 21 miljoen gulden meer dan een jaar geleden, en een gevolg van hogere leningen.

De belastingafdracht daalde van 61 miljoen naar 11 miljoen gulden, volgens DSM door de relatieve stijging van het aandeel van de niet belaste resultaten. De kasstroom (winst pus afschrijvingen) over het voorbije kwartaal bedroeg 276 miljoen, 20 procent minder dan de 344 miljoen gulden uit de eerste drie maanden van 1991.

DSM investeerde het afgelopen kwartaal voor 224 miljoen gulden, tegenover 348 miljoen een jaar eerder. Als gevolg van een herstructurering in Limbrug daalde het personeelsbestand van DSM met 500 mensen tot 24.790.