Amnesty: marteling in Israels zone in Z-Libanon

LONDEN/ JERUZALEM, 5 MEI. De gevangenen in het beruchte detentiecentrum Khiam in de door Israel afgekondigde en beheerste veiligheidszone in Zuid-Libanon worden tijdens verhoor gemarteld. Vele van hen worden al jaren vastgehouden, aldus de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een vandaag gepubliceerd rapport.

Amnesty heeft haar informatie van ex-gevangenen, die hebben verteld over hun eigen martelingen, en over die van verwanten, om informatie los te krijgen. De meeste gevangenen, aldus Amnesty, worden zonder vorm van proces vastgehouden en hebben geen toegang tot humanitaire organisaties.

Amnesty wijst erop dat vertegenwoordigers van Israel en van het Zuidlibanese Leger (SLA) - waartoe Khiam officieel behoort - herhaaldelijk de vrijlating van in Khiam vastgehouden gevangenen hebben aangeboden in ruil voor de vrijheid van in Libanon vermiste Israelische militairen en SLA-strijders. Daaruit maakt Amnesty op dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling van de gedetineerden zowel bij Israel ligt als bij het SLA, dat door Jeruzalem wordt gefinancierd, van wapens voorzien en geoefend.

Israelische functionarissen die inzage hadden gehad in het rapport zeiden dat in Khiam geen Israelische fuctionarissen zijn gestationeerd, en dat Israel niet verantwoordelijk is voor wat daar aan de gang is. Israel heeft volgens hen het SLA aangemoedigd “toereikende en menselijke” omstandigheden in het kamp te handhaven, maar is niet in een positie zijn ideeën op te leggen. (Reuter, AP)