Vrije dagen

Naar aanleiding van het zoveelste artikel over de vermeende achterstand van ambtenarensalarissen in het algemeen en salarissen van onderwijzers in het bijzonder, moet mij van het hart dat in deze discussie stelselmatig het aantal vrije dagen wordt genegeerd dat deze beroepsgroepen ten opzichte van werknemers in het bedrijfsleven hebben.

Dit extra aantal vrije dagen weegt ruimschoots op tegen de zogenaamde achterstand. Als in de verdere discussie eenvoudig wordt gekeken naar het salaris per gewerkte dag, zal snel duidelijk worden dat er van een achterstand in het geheel geen sprake is.