Mensen die een kind verwekken zouden aan dezelfde ...

Mensen die een kind verwekken zouden aan dezelfde eisen moeten voldoen als degenen die er een willen adopteren.

H.F.M. Schoo, Rijksuniversiteit Groningen

Het “geen tijd”-excuus wordt door menigeen gebruikt om de incompetentie van efficiënte tijdsplanning te verhullen.

Gjalt W. Huisman, Rijksuniversiteit Groningen