Indonesië stelt Van Rooy gerust

JAKARTA, 1 MEI. Staatsecretaris van internationale handel Y. van Rooy heeft tijdens haar bezoek aan Jakarta van Radius Prawiro, de Indonesische coördinerend minister van economische zaken, de verzekering gekregen dat het Nederlandse bedrijfsleven na beëindiging van de hulprelatie geen politiek gemotiveerde concurrentieachterstand krijgt als het wil exporteren naar of wil investeren in Indonesië.

Hoewel Indonesië zachte overheidsleningen uit Den Haag ter stimulering van de Nederlandse export niet langer accepteert, zei minister Radius gisteren tegen Van Rooy dat exportondersteuning die strookt met de Oeso-regels in principe is toegestaan.

Mochten Nederlandse bedrijven in hun contacten met Indonesische ambtenaren op problemen stuiten, die kunnen worden toegeschreven aan de wat onzekere situatie na het besluit om de ontwikkelingsrelatie te beëindigen, dan is Radius - zei hij tegen Van Rooy - bereid om naar oplossingen te zoeken.

De Indonesisch-Nederlandse Kamer van Koophandel zal dezer dagen dergelijke hindernissen in kaart brengen en die vervolgens aan minister Radius melden. Die heeft toegezegd deze kwestie aanstaande maandag in te brengen in de vergadering van de economische onderraad van het kabinet.