Yucca Mountain in Nevada geschikt voor berging kernafval

Vermoedelijk de best bestudeerde bergketen ter wereld is Yucca Mountain in het zuiden van de Amerikaanse staat Nevada. In een vier miljard dollar kostend projekt, dat zich uitstrekt tot in de volgende eeuw, onderzoekt het Amerikaanse ministerie voor Energie de mogelijkheid om deze vulkanische rotsmassa in te richten als nationale opslagplaats voor hoogradioactief afval afkomstig van kerncentrales.

Volgens tegenstanders vond de laatste grote aardbeving in dit gebied "nog maar' 20.000 jaar geleden plaats en is de kans dan ook groot dat een nieuwe aardbeving binnen 10.000 jaar het grondwater honderden meters omhoog zal stuwen. Dan wordt de opslagplaats overstroomd en stroomt het water zwaar radioactief besmet verder. Maar volgens het nieuwste, half april verschenen rapport van de National Research Council is er geen gevaar te duchten.

Inmiddels is het publieke debat hoog opgelopen. Nevada is 15 jaar lang het toneel van bovengrondse kernproeven geweest. Volgens het Amerikaanse Congres is de lokatie nabij de Nevada Test Site de enige geschikte lokatie voor een nationale opslagplaats van hoogradioactief kernafval.

In een voorstudie, uitgevoerd in Las Vegas, ontdekte geoloog J. Szymanski ragfijne adertjes van carbonaat- en silicaatmineralen die daar naar zijn mening afgezet moesten zijn door incidenteel opgestuwd grondwater, vermoedelijk veroorzaakt door aardbevingen. Een nieuwe beving zou volgens Szymanski het grondwater 200 tot 400 meter opstuwen tot aan de opslagplaats. Zijn rapport, in 1987 verschenen, riep een stortvloed van reacties op. Volgens tegenrapporten zouden de minerale adertjes niet door opstijgend grondwater maar door neersijpelend regenwater zijn afgezet.

Die conclusie wordt in het nu verschenen NRC-rapport onomstotelijk bevestigd. Nader graafwerk heeft uitgewezen dat in gesteenten uit de Yucca Mountains, anders dan bij die uit Las Vegas, geen sporen van opwellend grondwater zijn aangetroffen. En àls het water al zou opstijgen zou dat hooguit enkele tientallen, geen honderden meters zijn. Er zouden dan ook geen redenen zijn om het projekt nog tegen te houden. Szymanski heeft, ontgoocheld, ontslag genomen. (Science, 24 april)