Verwarring in Sierra Leone door muiterij

FREETOWN, 30 APRIL. In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, hebben gisteren ontevreden militairen een radiostation en de residentie van president Joseph Momoh bezet. De muiters hebben het bewind van de president veroordeeld, maar het is nog niet duidelijk of er sprake is van een militaire staatsgreep. Ook is niet duidelijk waar president Momoh zich bevindt.

Buitenlandse waarnemers in Freetown sluiten uit dat de legerleiding een staatsgreep heeft beraamd. De toestand in Sierra Leone, waar het leger al dertien maanden lang strijdt tegen rebellen, is dermate slecht dat volgens deze waarnemers geen legerleider op het denkbeeld zal komen de macht in handen te nemen. De onrust in Freetown lijkt te zijn begonnen als een spontane actie van militairen, die al maandenlang geen soldij meer hebben ontvangen en die de oorlog beu zijn. Rond vijftig muiters reden gisteren schietend door Freetown. Ze bezetten het grootste radiostation van Sierra Leone en trokken naar State House, de residentie van Momoh, die zonder veel moeite werd bezet. Later gisteren groeide het aantal muiters snel. Via het bezette radiostation meldde hun woordvoerder, luitenant-kolonel Yaya Kanu, die aanvankelijk nog was opgetreden als bemiddelaar tussen de muiters en regeringsgetrouwe officieren, dat hij de macht in handen had genomen. Een andere woordvoerder veroordeelde het bewind van Momoh als “schandelijk”.

Het ministerie van defensie in het buurland Guinee liet weten dat op verzoek van Momoh Guinese troepen naar Freetown worden overgebracht om een elite-eenheid, die de president trouw is gebleven, te versterken. Die troepen zouden vandaag in Freetown aankomen. Guinee en Nigeria hebben al eerder troepen ter beschikking gesteld van Momoh, om hem te helpen het hoofd te bieden aan de invasie van maart 1991. Die invasie was het werk van Momohs tegenstanders en van Liberiaanse rebellen.

De actie van de muiters is geen verrassing. Het leger van Sierra Leone is gedemoraliseerd door de uitzichtloze strijd tegen de rebellen, het uitblijven van soldij, de gebrekkige uitrusting en de onverschilligheid van officieren die veilig in Freetown zitten. Volgens waarnemers overheerst bij de soldaten het gevoel dat de oorlog bewust wordt verlengd om het bewind van Momoh aan de macht te houden. Momoh heeft herhaaldelijk gesproken over vrije verkiezingen en democratisering en is vorig jaar ook overgegaan tot legalisering van politieke partijen. Maar data voor de verkiezingen zijn nog steeds niet vastgesteld. In grote delen van Sierra Leone heerst een situatie van wanorde en anarchie als gevolg van de strijd tussen het leger en de rebellen. De mensenrechtenorganisatie Amnesty International wees vandaag in een rapport over Sierra Leone op de “verborgen wrede burgeroorlog” en beschuldigde beide partijen in het conflict van wreedeheden en moord. (Reuter, UPI, AP)