Van Rooy kritiseert afspraak ziekenfondsen

DEN HAAG, 30 APRIL. De afspraken die de ziekenfondsen begin dit jaar hebben gemaakt om elkaar voorlopig niet te beconcurreren, lijken in strijd met de Wet Economische Mededinging.

Staatssecretaris Van Rooy (economische zaken) schrijft dat in een brief aan de organisatie van ziekenfondsen VNZ. De fondsen hebben de ruimte voor concurrentie die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) begin dit jaar aan de ziekenfondsen heeft gegeven onnodig beperkt, vindt Van Rooy. Voor 1 juni volgt een gesprek op Economische Zaken.

Staatssecretaris Simons verwacht dat de kosten van de gezondheidszorg beter in de hand kunnen gehouden als verzekeraars elkaar meer gaan beconcurreren. Tot voor kort was dat bij de ziekenfondsen onmogelijk.

Een woordvoerder van het ministerie van economische zaken spreekt van een voorlopige beoordeling van de afspraken die de ongeveer 30 ziekenfondsen begin dit jaar hebben gemaakt. De fondsen werven geen verzekerden in elkaars werkgebied, hoewel dat sinds 1 januari wel mogelijk is. Alle ziekenfondsen bieden de verzekerden dezelfde nominale ziekenfondspremie, terwijl Simons de verzekeraars juist de mogelijkheid heeft gegeven elkaar met de hoogte van de nominale premie te beconcurreren. De ziekenfondsen maken evenmin gebruik van de mogelijkheid hun verzekerden een eigen risico voor sommige medische voorzieningen aan te bieden in ruil voor een lagere nominale premie.

De afspraken zijn volgens VNZ-directeur N. de Jong niet in strijd met de wet. “Ze waren noodzakelijk omdat we te weinig tijd hadden om ons goed voor te bereiden op de maatregelen die Simons begin dit jaar nam als onderdeel van de stelselwijziging in de gezondheidszorg. We willen dat de overgang naar het nieuwe stelsel in de gezondheidszorg beheerst verloopt. Die afspraken hebben we in het algemeen belang gemaakt. Wie schiet er wat mee op als we in een chaos verzeild raken?” Van kartelafspraken is volgens De Jong geen sprake, wel van “beheerst marktgedrag”.