Utrecht begint met nieuwe wijkbureaus

UTRECHT, 30 APRIL. De stad Utrecht wil de gemeentelijke democratie versterken via wijkbureaus.

Die bureaus moeten de vragen in de wijk registreren en het beleid van de gemeentelijke diensten daarop afstemmen. Voorts moeten zij de inbreng van de bevolking bij de ontwikkeling van nieuw beleid verzekeren. Het college van B en W heeft daartoe gisteren de nota "Democratisering in de jaren negentig' gepresenteerd. Het college is geen voorstander van deelgemeenten zoals in Amsterdam en Rotterdam, omdat Utrecht daarvoor te klein is. Bovendien vreest de gemeente dat een extra bureaucratische en bestuurlijke laag slechts belemmerend zou werken. In Utrecht functioneren nu vijf wijkbureaus, die ten behoeve van de stadsvernieuwing en het beheer werken. Hun aantal wordt uitgebreid naar acht en het werkterrein wordt verbreed met onderhoud, welzijn, sociale vernieuwing, reconstructie en renovatie.