Süddeutsche Zeitung

Als Hans-Dietrich Genscher had gedacht na drieëntwintig jaar ministerschap in Bonn op een waardige manier afscheid te kunnen nemen, dan is in ieder geval het eerste deel van de procedure, de verklaring van zijn aftreden, grondig mislukt.

Voor zover bekend heeft hij overigens nog nooit een tegenslag gehad waar hij machteloos tegenover stond. Enerzijds is het nog altijd moeilijk zich Genscher in het centrum van partijpolitieke twisten als hulpeloze figuur voor te stellen. Anderzijds wijst juist zijn hardnekkige stilzwijgen over zijn opvolging erop dat hij iets in zijn schild voert. Het is nauwelijks voorstelbaar dat de succesvolste diplomaat en onderhandelaar in de geschiedenis van de Bondsrepubliek op zijn mondje gevallen is, nu zijn FDP zulke verschrikkelijke brokken maakt als de kortstondige nominatie van Irmgard Schwaetzer voor de portefeuille van buitenlandse zaken.