Stekelenburg doet kabinet aanbod voor gesprek; FNV bereid tot loonmatiging

DEN HAAG, 30 APRIL. De FNV is bereid met het kabinet te praten over loonmatiging voor volgend jaar. Volgens FNV-voorzitter J. Stekelenburg is het niet uitgesloten dat er een centrale aanbeveling komt om de lonen niet meer te laten stijgen dan de prijzen. Hij zegt dit vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

In de brief over de begroting die premier Lubbers, minister Kok (financiën) en minister De Vries (sociale zaken) deze week naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, staat het voornemen met de sociale partners in overleg te treden om tot loonmatiging te komen, “bij voorbeeld door te volstaan met prijsstijging”. De FNV-voorzitter wijst er wel op dat van meer dan een aanbeveling op centraal niveau geen sprake kan zijn, omdat de loononderhandelingen in de bedrijfstakken zelf worden gevoerd.

Het debat in de Tweede Kamer over de brief van de drie ministers en het conflict van afgelopen weekeinde tussen Lubbers en Kok heeft gisteren duidelijk gemaakt dat de coalitiepartners CDA en PvdA van mening blijven verschillen over de inkomensontwikkeling. De PvdA-fractie vindt dat de minima er in koopkracht niet op achteruit mogen gaan; de CDA-fractie wil zich hier niet op vastleggen.

Stekelenburg verbindt aan de medewerking van de FNV de voorwaarde dat de laagstbetaalden er in koopkracht niet op achteruit gaan en de inkomensverschillen met de hoger betaalden kleiner worden dan de huidige prognoses voor volgend jaar aangeven. Het kabinet heeft beloofd te proberen de koopkrachtdaling “zo gering mogelijk” te doen zijn. Volgens de FNV-voorzitter is een verlaging van de btw met één procent, zoals het kabinet wil, een goede methode om tot loonmatiging te komen. Hij vindt wel dat deze belastingverlaging niet ten koste mag gaan van uitgaven op de collectieve voorzieningen.