Psychosynthese (1)

Naar aanleiding van de uitspraak van het medisch tuchtcollege tot schorsing van een psychiater (NRC Handelsblad, 22 april) wil ik als sociaal geneeskundige en zelf in psychosynthese-therapie, stellen dat zeer zorgvuldig wordt omgegaan met mensen.

De psychosynthese werkt niet met patiënten, maar met gezonde mensen, die over een eigen wil beschikken, waarbij ze voortdurend in staat zijn keuzen te maken. Het past in de psychosynthese-opleiding, dat men in diepere onverwerkte lagen terecht komt, waarvoor men therapie behoeft, om daarna terug te keren in de opleiding. Mijns inziens is hier geen sprake van verstrengeling van belangen. Klager (arts) weet dit óók en heeft die keuze uit eigen wil gemaakt. Een klacht deponeren bij het medisch tuchtcollege duidt er voor mij op dat hij de consequenties van zijn eigen keuze, namelijk ook zijn diepte-problematiek aangaan, niet heeft willen oppakken en zijn agressie richt op zijn therapeut(en).

Het is jammer, dat zo'n klacht in de openbaarheid teveel de nadruk krijgt, waardoor de psychosynthese in een kwaad daglicht wordt geplaatst. Helaas is er (nog) geen erkenning van deze holistische benadering van de mens.

    • Tjan Bie Giok