Orders voor 65 bedrijven; China bestelt voor 1,8 mld in Nederland

PEKING, 30 APRIL. De handelsmissie van minister Andriessen naar China heeft in totaal voor 1,8 miljard gulden aan orders opgeleverd. Dat zei Andriessen vanochtend aan het einde van zijn bezoek op een persconferentie in Peking.

Het orderbedrag telt de 7 Fokkers F100 (0,5 miljard gulden) mee die in februari al waren besteld. Tijdens de missie heeft China nog eens drie Fokkers besteld.

Andriessen zei dat hij naar China is gereisd met de bedoeling te komen tot “een structurele verdubbeling van de handel, en dat zie ik met vertrouwen tegemoet want we hebben in totaal 65 orders binnengehaald. Een mooi resultaat, en de grote spreiding van orders geeft aan dat het om een structurele zaak gaat. Ik heb liever vele kleintjes dan één grote”.

Andriessen wilde niet zeggen hoe de 1,8 miljard gulden aan orders precies is samengesteld omdat dat de concurrentiepositie van de betrokken bedrijven zou benadelen. Hij zei wel dat het om orders voor 65 bedrijven ging, 30 procent in de dienstensector en 70 procent kapitaalgoederen.

Zeker is dat, behalve de bestelling van drie extra Fokkers, IHC Holland drie baggerschepen zal leveren, en dat Akzo een fabriek voor zoutwinning gaat bouwen. Daarnaast gaat de KLM met de Chinese autoriteiten praten over landingsrechten en over het recht om over China te vliegen. Boskalis heeft tijdens de missie een samenwerkingscontract met een grote Chinese baggeraar gesloten.

Voordat deze resultaten volledig bekend waren plaatsten grote partijen in de Tweede Kamer gisteren vraagtekens bij het succes van de missie. De CDA'er W. Mateman, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor buitenlandse handel, zei vanochtend voor de Avro-radio dat de Nederlandse regering het herenakkoord uit 1984 met de Volksrepubliek China moet “heroverwegen” omdat echt succes volgens hem is uitgebleven. (In dat herenakkoord heeft de Nederlandse regering zich in principe vastgelegd geen defensie-orders uit Taiwan aan te nemen.) De Tweede-Kamerfractie van D66 wil een interpellatiedebat met Andriessen over de effecten van diens reis.

Het bezoek van Andriessen aan Peking volgt op het kabinetsbesluit van medio februari geen vergunning te geven voor de levering van vier onderzeeërs aan Taiwan met een totale waarde van bijna 3 miljard gulden. Het gezamenlijk communiqué dat China en Nederland in 1984 hebben ondertekend staat levering van wapens aan de “afvallige provincie” Taiwan niet toe. In ruil daarvoor zouden de handelsbetrekkingen moeten worden geïntensiveerd. Ondanks deze afspraak had Nederland vorig jaar een overschot op de handelsbalans van 1,4 miljard gulden. De regeringspartijen CDA en PvdA eisten tijdens het debat over de onderzeeërs van minister Andriessen dat hij met “keiharde contracten” terugkomt van zijn handelsmissie als bewijs van de opbloeiende relatie tussen China en Nederland.

    • Cees Banning