Nog meer Duitsers leggen werk neer

ROTTERDAM, 30 APRIL. Duitsland is zijn vierde stakingsdag ingegaan en een eind van het conflict is nog niet in zicht. Bondskanselier Helmut Kohl blijft vasthouden aan een plafond van 5 procent loonsverhoging en de ambtenarenbonden roepen nieuwe sectoren op om het werk neer te leggen.

De Duitse ambtenarenbond ÖTV doet het vandaag wat kalmer aan en het aantal stakers is met 40.000 teruggebracht tot 110.000. In enkele grote Duitse steden rijden de bussen en treinen weer volgens schema. De stakingsleiders verzekerden echter dat aan de acties geen eind komt zolang de regering niet instemt met hun looneisen.

“Dit is geen adempauze”, verklaarde een functionaris van de vakbond voor openbare diensten, transport en verkeer ÖTV. “Dit is een manier om de burgers te laten weten dat wij niet tegen hen staken maar flexibel zijn”. De ÖTV wil een loonsverhoging van 9,5 procent maar de regering wil niet verder gaan dan 4,5 procent.

Kohl is vooral wegens het Duitse inflatiepercentage, op dit moment 4,8 procent, afkerig van toezeggingen die de vijf procent overschrijden. Hij zei gisteren dat de werkgevers hun onderhandelingspositie verliezen als ze bij het minste of geringste door de knieën gaan.

De staking heeft zich gisteren verder uitgebreid tot treinpersoneel, vuilnisophaaldiensten en ziekenhuispersoneel. Monika Wulf-Mathies van de ÖTV zei de stakenden in München: “Wij hebben een lange adem en we kunnen de druk nog verder opvoeren.” Morgen is in Duitsland een officiële vrije dag. Het voornemen is om vanaf maandag de stakingen weer te verhevigen.