Meer Winst Van der Giessen-de Noord

De winst van scheepsbouwer Van der Giessen-de Noord uit Krimpen aan den IJssel is in 1991 verdubbeld tot 400.000 gulden.

Dit wordt toegevoegd aan de reserve. Het dividend wordt gepasseerd, net als in 1989 en 1990. De scheepswerf krabbelt langzaam omhoog na de forse winstdalingen van 1,22 miljoen tot 600.000 in 1989 en tot 200.000 in 1990. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening verdubbelde van 6 ton in 1990 tot 1,2 miljoen gulden in 1991. De produktie bedroeg evenals vorig jaar 262 miljoen gulden. Eind 1991 had de civiele scheepsbouw vier schepen in opdracht. Voor 1992 verwacht Van der Giessen-de Noord een beperkt positief resultaat.