Kwartaalwinst Du Pont min 18 pct

De winst van het Amerikaanse chemieconcern Du Pont is in het eerste kwartaal van dit jaar met ruim achttien procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De winst kwam uit op 482 miljoen dollar tegen 590 miljoen dollar in de eerste drie maanden van 1991. Ondanks de lagere winst verhoogt het concern het kwartaaldividend van 42 dollarcent naar 44 dollarcent.

De omzet verminderde in het kwartaal van 9,7 miljard dollar tot 9,2 miljard dollar (17,1 miljard gulden). Dit kwam vooral doordat de resultaten uit de kolendivisie dit jaar niet zijn meegerekend. Vorig jaar droeg deze divisie 423 miljoen dollar (787 miljoen gulden) bij aan de omzet. De kolendivisie maakt nu deel uit van een joint venture.