Kaartverkoop voor boottocht naar Rio kwam te laat op gang; Europese milieuboot vaart niet uit naar eco-top in Brazilië

ROTTERDAM, 30 APRIL. De boot die niet ging - dat is het relaas van een poging van Milieudefensie om met een passagiersschip naar de Ecotop in Rio de Janeiro te varen. Bij de Europese milieu-organisaties was veel belangstelling voor de tocht, maar de kaartverkoop kwam te laat op gang.

Het leek een prachtig plan: met een boot vol milieu-actievoerders naar de in juni in Brazilië te houden UNCED, de topconferentie van de Verenigde Naties over het milieu. Maar hoe kom je aan een boot, wat moet je een kleine twee weken lang doen met z'n allen en vooral hoe kom je aan de honderden mensen voor op die boot?

Het idee ontstond in augustus op een voorbereidende bijeenkomst voor de UNCED. Maandenlang zeiden milieu-activisten tegen elkaar dat er iets mee moest gebeuren, maar pas eind oktober werd het menens. F. Vintges van de Vereniging Milieudefensie was er vanaf dat moment nauw bij betrokken. “Iedereen weet dat vliegen de vervuilendste manier van reizen is. Een boot scheelt echt behoorlijk veel. Er gaan zo'n 30.000 mensen naar de ecotop en het leek ons een goed idee om als milieu-organisaties het goede voorbeeld te geven.”

Milieudefensie gaf aan "Loesje en Partners' in Arnhem de opdracht de mogelijkheden uit te zoeken. Dat bedrijf is een dochter van de mysterieuze organisatie "Loesje' die in stadscentra plakkaten ophangt met cryptische, tot nadenken stemmende slagzinnen. Het bedrijf is gespecialiseerd in verrassende publiciteit en geeft jaarlijks een adressenboekje uit voor milieubewust Nederland.

J. Verschure en A. Veenstra "deden' het project bij Loesje en Partners. Veenstra: “Schepen zijn vaak al twee jaar van te voren geboekt. Na lang zoeken konden we voor vier miljoen gulden een luxe cruiseschip krijgen. Toen moesten we zien of we een behoorlijk programma voor tijdens de overtocht konden neerzetten.” Het probleem daarbij was dat alle klinkende namen hun agenda al lang vol hadden in de weken voor Rio.

“We hadden ongeveer vijfhonderd mensen nodig om voor vanaf 4.800 gulden per persoon de overtocht te maken. Dat lijkt veel geld, maar tijdens het congres kun je op het schip verblijven en dat spaart natuurlijk de hotelkosten uit”, aldus Veenstra. Met een reisbureau in Eindhoven was geregeld dat het de overblijvende driehonderd plaatsen op de boot voor zijn rekening zou nemen.

Loesje en Partners verstuurden 250 brieven met brochures naar Europese milieu-organisaties. In de tweede week van december werd aandacht gevraagd van achter een kraampje op een bijeenkomst over de UNCED in Parijs, waar achthonderd mensen kwamen. Belangstelling genoeg, maar harde toezeggingen bleven uit. Verschure: “Dat hebben we verkeerd ingeschat. De mensen op het congres waren afgevaardigden, die kunnen zelf niet zo maar een beslissing nemen, daar moet over vergaderd worden. Daarna liepen we nog een paar weken vertraging op, omdat ons schip van eigenaar wisselde en we toen opnieuw over de prijs en zo moesten onderhandelen. Half januari hebben we per fax nog een mailing gedaan, maar ook die gaf niet het resultaat waar we op hoopten.”

Milieudefensie wilde eind januari voldoende boekingen hebben om te besluiten of de reis door kon gaan. Maar ook de respons op de faxen bleef ver beneden de verwachting. Folkert Vintges: “Na Parijs hadden we een paar honderd toezeggingen, maar daarvan waren er maar enkele tientallen hard en dat was te weinig om het door te laten gaan. Heel jammer, want we hadden steun van onder meer het ministerie van VROM. Voornamelijk moreel, maar het wilde ook financieel wel bijdragen.”

Jan Verschure: “Als we eerder waren begonnen, was het ons gelukt. Het informele circuit begint nu pas vruchten af te werpen. Nog bijna iedere dag bellen vanuit heel Europa mensen die een plaatsje op de boot willen hebben.”

    • Dirk Limburg