Japan wil helpen bij beveiliging van kerncentrales GOS

TOKIO, 30 APRIL. Japan heeft Amerika en de Europese Gemeenschap voorgesteld de beveiliging van de ouderwetse en hoogste gevaarlijke kerncentrales in de landen van het GOS en Oost-Europa samen ter hand te nemen.

Daartoe wil Japan de komende tien jaar in deze landen 10 tot 20 trainingscentra bouwen, waar personeel van de centrales geavanceerde technische kennis krijgt overgedragen ten einde rampen als met de kerncentrale in Tsjernobyl te voorkomen.

Japan heeft speciaal 53 verouderde kerncentrales in het GOS en 19 kerncentrales in Oost-Europa van de eerste generatie Russische hogedruk-waterreactoren op het oog.

Het initiatief betekent een breuk met het tot nu toe gevoerde beleid, waarbij Japan duizend technici van de centrales in het GOS naar Japan laat overvliegen voor een opleiding in Japan zelf. De ervaring leert dat deze hulp niet effectief is, omdat de kerncentrales in Japan te geavanceerd zijn voor de Oosteuropese technici. Beter zou zijn hen in eigen land op te leiden.

Initiatiefnemer van het plan is het Japanse ministerie van internationale handel en industrie (Miti), dat inmiddels consultaties is begonnen met de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap. Het plan moet vervolgens in juli op de wereldtop van de G-7 in München definitief worden goedgekeurd. Dat meldt het Japanse dagblad Yomiuri.

Omdat de modernisering van de meeste kerncentrales in het GOS en Oost-Europa veel geld kost, heeft Japan de EG voorgesteld eerst te beginnen met de reparatie van de oude drukwaterreactoren (VVER-type). Verder wil het een aparte organisatie in het leven roepen onder auspiciën van de VS, EG en Japan die de reactoren in de gaten houdt en regels opstelt voor de dagelijkse operaties. Volgens het Miti is het van vitaal belang dat er snel een scheiding komt tussen de uitvoering van deze operaties en de regulering van de controle op de veiligheid. Tot voor kort waren beide activiteiten in handen van centrale overheidsinstellingen in het GOS, die nu echter de controle zouden hebben verloren.

De 72 kerncentrales waarop Japan doelt verkeren volgens het Miti in zeer gevaarlijke toestand door gebrekkig onderhoud, slecht management en in het algemeen door gebrek aan geld.

In Bulgarije zijn op advies van het Internationaal Atoom- en Energieagentschap in Wenen al enkele VVER-reactoren tijdelijk stilgelegd.