Frankfurter Allgemeine

Om meer dan één reden is de keuze voor Kinkel beter. Hij heeft voor de post van minister van buitenlandse zaken eigenschappen in huis, die veel politici in Bonn mevrouw Schwaetzer niet in deze mate toedichtten.

Die twijfel kon niet voor de wereld verborgen blijven en werd daar tegen Schwaetzer gebruikt. Kinkel daarentegen begint het grote feest van zijn politieke leven met opmerkelijke voordelen. In de regeringscentra van de wereld zal men zijn grote politieke inzicht opmerken, waarmee hij dwars door verscheidene verrassende koerswijzigingen heen tot op de laatste minuut alle klippen omzeild heeft waarop zijn benoeming aan de top van de Duitse diplomatie had kunnen stranden. Nog zwaarder weegt dat Kinkel overal als het kind, of liever als de lievelingsleerling, van Genscher geldt. Dat zal hem respect opleveren. Kinkel kan daar een tijdje op teren, tot hij het niet meer nodig heeft en het misschien zelfs als hinderlijk gaat ervaren. (...)

Vooral in het oostelijk deel van Europa, in de landen die zich door Duitsland het beste begrepen voelen, moet Kinkel aan bijzondere verwachtingen voldoen. Genscher heeft zich ervoor ingezet dat de van het communisme bevrijde volkeren snel tot Europa worden toegelaten. Dat voort te zetten is Kinkels taak en uitdaging.