Fotograaf mag debat tien minuten schieten

DEN HAAG, 30 APRIL. De grote openheid en doorzichtigheid van het nieuwe Tweede-Kamergebouw, dat in vele redevoeringen rond de opening deze week werd geprezen als symbool van de openheid van het parlementaire werk, werd gisteren al sterk op de proef gesteld. Tien minuten na aanvang van het eerste debat in de nieuwe zaal, over het inkomensbeleid, liet voorzitter Deetman onverbiddelijk een nieuwe regeling in werking treden: alle fotografen moesten weg. Bij elk agendapunt mag slechts in de eerste tien minuten worden gefotografeerd.

Verbijstering en woede bij het groepje van ongeveer tien fotografen, die door de bodes naar de wandelgang werden geloodst. Het leek erop dat een unieke Nederlandse regel naar de geschiedenis werd verwezen: discreet, maar vrij rondlopen van fotografen temidden van de Kamerbankjes. Fotograaf Roel Rozenburg: “We kunnen dus voortaan alleen nog maar de oppositie fotograferen, want die komt meestal het eerste aan bod.”

Brieven werden opgesteld aan het presidium en de voorlichting, fractievoorlichters ingelicht. Resultaat: gisteravond maakte voorzitter Deetman bekend, dat hij de regel had versoepeld: iedere fotograaf krijgt tien minuten, die hijzelf mag kiezen, en niet meer dan drie tegelijk de zaal in.

Fotografen en parlementaire persvereniging leggen zich er niet bij neer. Inmiddels willen de presidiumleden Castricum (PvdA) en Groenman (D66) opnieuw over de oekaze praten. Als boosdoener hebben de fotografen VVD-leider Bolkestein gelokaliseerd, die vindt dat de fotografen de concentratie van de Kamerleden verstoren.