EG: fonds voor civiele geleerden Sovjet-Unie

LUXEMBURG, 30 APRIL. De Europese Gemeenschap bepleit de oprichting van een fonds voor de opvang van civiele wetenschappers uit de voormalige Sovjet-Unie. Zo'n fonds is al opgericht om geleerden uit de militaire sector aan een nieuwe baan te helpen in Rusland en de andere GOS-republieken.

Staatssecretaris van buitenlandse zaken Dankert heeft dat gisteren in Luxemburg gezegd na afloop van een vergadering van de zogenoemde EG-Onderzoeksraad. De EG is voorlopig bereid om 10 tot 20 procent van zijn budget voor technische hulp (van in totaal 450 miljoen ecu) uit te trekken voor de oprichting van het fonds. Ook andere landen zouden moeten bijdragen. De EG zal het initiatief daarom voorleggen aan de G-7, de groep van zeven belangrijkste industrielanden in de wereld.

Het fonds moet er op korte termijn komen, aldus Dankert. Er is op hoog niveau kennis beschikbaar en die dreigt te worden afgebroken als er niets gebeurt.

Belangrijke overweging om opvangmogelijkheden (in Rusland en de andere republieken zelf) te creëren voor militaire wetenschappers, is het gevaar dat deze geleerden gaan werken in landen met een twijfelachtig regime. Financiers van dat fonds zijn de Verenigde Staten, de EG, Canada en Japan.

Op Frans initiatief zal de EG ook een project starten voor onderzoek naar de toestand van tropische regenwouden in de wereld. Het gaat daarbij om waarnemingen via satellieten, om het maken van een inventarisatie van boomsoorten en om onderzoek naar de invloed van agrarische bedrijvigheid op de regenwouden.