De Commissaris

Niet zo lang geleden liet het bestuur van de technische-installatiereus GTI zich nog kritisch uit over de dominante positie van ABN Amro in het Nederlandse bedrijfsleven.

Het verbaasde dan ook dat GTI vorige week voorstelde om uitgerekend ABN Amro-bestuurder, mr. R.J. Nelissen, te benoemen tot nieuwe commissaris van de vennootschap. Directievoorzitter ir. J.A. Dekker vond de verwondering desgevraagd niet op zijn plaats. “De benoeming is geen zaak van de raad van bestuur, maar van de commissarissen zelf”, constateerde hij terecht. Bovendien vertrekt Nelissen dit jaar als voorzitter van de raad van bestuur. Dekker voegde daar nadrukkelijk aan toe dat GTI streeft naar een commissaris die thuis is in overheidszaken, één die ervaring heeft in de bouw en als derde een commissaris uit de bancaire sector. Geheel in de geest van GTI's eerder genoemde visie op de Nederlandse bankwereld kwam Dekker dus inderdaad al snel terecht bij De Bank.