Culturele zender

De opsplitsing van de NOS, zoals door Tom Rooduijn in NRC Handelsblad van 25 april beschreven, lijkt ook mij rampzalig.

Ik ben het daarom van harte met hem eens dat er een cultureel-informatieve zender moet komen. Misschien kunnen we dan mensen als de televisie-regisseur Hans Hulscher behouden; deze is al bezig zijn bakens noodgedwongen te verzetten omdat de NOS straks cultureel gesproken in duigen zal vallen.

Wellicht is het inderdaad goed de oude Stichting Het Derde Net nieuw leven in te blazen. Die zou dan tot Vijfde Net moeten worden omgedoopt. Ooit werd door Theo Olof c.s., met brede steun uit het lezersbestand van NRC Handelsblad (en als motor Rudy Kousbroek) Nederland Muziek geformeerd, de latere klassieke radiozender Radio Vier; geen ideaal station maar ze werken nu aan een zenderredactie dus misschien wordt het nog echt wat.

    • Jan Rubinstein