CDA koploper op lijst nevenfuncties

DEN HAAG, 30 APRIL. Kamerleden van het CDA zijn koplopers wat betreft het aantal betaalde nevenfuncties.

De bijbaantjes van PvdA-kamerleden zijn in verreweg de meeste gevallen onbetaald. Bij D66 heeft niemand een betaalde bijbaan, terwijl in de fractie van Groen Links alleen het kamerlid Willems betaald krijgt voor een nevenfunctie. De VVD maakt volgende week bekend welke fractieleden actief zijn buiten de Kamer. Tweede-Kamerleden zijn verplicht eens per jaar op te geven of en voor wie zij werkzaamheden buiten de politiek verrichten. Zij mogen ruim 13.000 gulden per jaar vrij bijverdienen. Van het overige bedrag wordt de helft in mindering gebracht op het salaris van de kamerleden. Van de fractievoorzitters heeft alleen Brinkman een betaalde nevenfunctie. Kamervoorzitter Deetman is lid van de raad van advies van Partners in Research van M&I/partners. De voorzitter bekleedt nog twaalf onbetaalde bestuursfuncties.