Burgemeester Groningen gaat Kredietbank beheren

GRONINGEN, 30 APRIL. Burgemeester H.G. Ouwerkerk van Groningen gaat zelf de problemen van de Groningse Kredietbank afhandelen. Ouwerkerk was al in december, vanaf het begin, betrokken bij de Kredietbank die in financiële moeilijkhede is geraakt, op verzoek van de twee verantwoordelijke wethouders Huisman (sociale zaken) en Van de Vondevoort (financiën). Wegens zijn kennis van het onderwerp is besloten de bank tijdelijk onder te brengen bij Ouwerkerk.

Ook krijgt de burgemeester externe communicatie in zijn portefeuille. De herverdeling van portefeuilles is een gevolg van het vertrek van de wethouders Y.H. Gietema en P.T. Huisman naar aanleiding van de affaire. De nieuwe wethouder van sociale zaken is de PvdA'er K. Swaak, die tevens cultuur krijgt. Zijn partijgenoot W. Smink is de nieuwe wethouder van ruimtelijke ordening en openbare werken.

Ouwerkerk houdt de bank in zijn portefeuille tot de financiële problemen er zijn opgelost en de bank is hervormd tot een organisatie die nog louter sociaal krediet verstrekt. De Kredietbank verleende jarenlang te hoge en te riskante commerciële hypotheekkredieten aan ondernemers. Als gevolg hiervan zit de gemeente Groningen met een strop van tussen de 15 en 40 miljoen gulden.