"Brussel' zet milieuheffing in de ijskast

ROTTERDAM, 30 APRIL. Onder druk van de olieproducerende landen en de sterke lobby van de Europese industrie heeft de Europese Commissie een voorwaarde verbonden aan het idee om in de EG een forse milieuheffing op brandstoffen in te voeren.

Die heffing komt er alleen als de Verenigde Staten en Japan hetzelfde doen. Maar president Bush voelt absoluut niets voor welke belasting op olieprodukten dan ook, en zeker in dit verkiezingsjaar werpt hij het idee verre van zich. De Europese Commissie heeft aldus haar ideaal om een indringend internationaal voorbeeld op milieugebied te stellen, gisteren in de ijskast geschoven.

Deze nieuwe wending in het Europese milieudebat betekent dat de verwachtingen van de internationale conferentie over milieu en ontwikkeling, die in juni in Rio de Janeiro wordt gehouden, een stuk worden getemperd. Europa zou immers met een voorbeeld komen, de heffing om het CO2-probleem aan te pakken: dè oplossing voor het terugdringen van kooldioxyde, volgens wetenschappers de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect. Door een stabilisatie van CO2-emissies tegen de eeuwwisseling zou de grootste bedreiger van het klimaat worden aangepakt.

Per 1 januari volgend jaar zouden brandstoffen in de EG omgerekend met 3 dollar per vat olie in prijs worden verhoogd, elk jaar gevolgd door een verdere verhoging met 1 dollar per vat, waardoor bij voorbeeld de benzineprijs tegen het jaar 2000 met 50 procent zou zijn gestegen, om een geforceerde besparing op het energieverbruik te bereiken.

    • Theo Westerwoudt