Bond bereid te praten met Smit-directie

ROTTERDAM, 30 APRIL. Ongeveer 400 leden van de Vervoersbond FNV hebben gisteren besloten dat de bond nog één keer moet overleggen met de directie van Smit Havensleepdiensten over de komende reorganisatie. Volgens de Smit-directie moeten bijna 300 arbeidsplaatsen verdwijnen om het bedrijf weer rendabel te maken. Bij Smit Havensleepdiensten werken in totaal 766 mensen.

De Vervoersbond FNV onderkent de noodzaak tot reorganisatie, maar vindt dat er hoogstens 230 arbeidsplaatsen hoeven te verdwijnen. De bond gaat akkoord met het plan om met drie mensen in plaats van vier op een boot te varen en in beperkte mate een stand-by dienst invoeren. Maar de Vervoersbond FNV stelt hierbij twee voorwaarden: een goed sociaal plan en een regeling die zou voorkomen dat na de reorganisatie de concurrentie in de haven verder wordt versterkt.

De directie van Smit Havensleepdiensten zegt tot de reorganisatie te worden gedwongen door de felle concurrentie in de Rotterdamse haven. De sleepdienst van concurrent Adriaan Kooren heeft ten koste van Smit een marktaandeel van ongeveer 20 procent veroverd. Smit Havensleepdiensten verwacht over 1992 een verlies van meer dan 15 miljoen gulden. In het sociaal plan wil de directie een ouderenregeling van 54 jaar of een vertrekpremie invoeren. Het bedrijf kent al een 58-plus regeling.

In een brief aan het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft de Vervoersbond FNV geëist dat het Nautisch Dienstencentrum zorgt voor een vast tarief en gelijke arbeidsvoorwaarden voor de sleepdiensten in de haven.