Amsterdams project criminele jongeren

AMSTERDAM, 30 APRIL. Vanaf januari 1993 zal een speciaal interventieteam een groep van ongeveer tweeduizend kansloze jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar uit Amsterdam-West gaan begeleiden.

Jongeren die met politie in aanraking komen worden voor de keuze gesteld om mee te werken aan scholing of direct een straf te ondergaan. De elf interventiemedewerkers beschikken over voorrangsmogelijkheden bij scholen en bij het jeugdwerkgarantieplan. De gemeente Amsterdam stelt voor het project een bedrag van 1,9 miljoen gulden beschikbaar. Per 1 juni 1992 gaat bovendien een preventief project van start, dat erop gericht is de sociale achterstand en de schooluitval van Marokkaanse jongeren tegen te gaan. Voor dit project heeft de gemeente voor een periode van drie jaar ruim een miljoen gulden gereserveerd.