Algerije: FIS nu definitief ontbonden

ALGIERS, 30 APRIL. Het Algerijnse Hooggerechtshof heeft gisteren de ontbinding van het fundamentalistische Front van Islamitische Redding (FIS) bevestigd.

Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk, zodat nu een eind is gekomen aan het wettige bestaan van de partij die in januari nog op het punt leek de parlementsverkiezingen te winnen en zo aan de macht te komen. De autoriteiten annuleerden de tweede, beslissende verkiezingsronde vervolgens en lieten duizenden leden van het FIS arresteren, onder wie het leiderschap.

De rechters verwierpen gisteren een beroep van het FIS tegen het besluit van een lagere rechtbank, die op 4 maart op verzoek van de autoriteiten de partij ontbonden wegens haar pogingen “met gewelddadige middelen doelstellingen te verwezenlijken die de staatsinstellingen in gevaar brengen”. Het Hooggerechtshof omlijstte zijn beslissing gisteren met een reeks beschuldigingen tegen het FIS, waaronder gewelddadige protesten in juni, oproepen aan andere landen niet in Algerije te investeren, oproepen tot een heilige oorlog tegen de autoriteiten en het gebruik van moskeeën om mensen tegen de autoriteiten op te zetten.

Brahim Taouti, de advocaat van het FIS, opperde gisteren de mogelijkheid beroep tegen het besluit van het hof aan te tekenen bij de Commissie voor de rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Deze garandeert de politieke en burgerrechten van erkende organisaties in staten die, zoals Algerije, de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties hebben getekend.

Het FIS heeft eerder onderstreept dat het niet kan worden vermorzeld op gerechtelijk bevel. Het omschrijft zichzelf als “geweten van het volk” en zijn boodschap als “lied dat door het hele land wordt gezongen”.

Het FIS werd in september 1989 gevormd, en verwierf snel veel aanhang bij het volk dat zich massaal had afgekeerd van het regerende Nationaal Bevrijdingsfront (FLN). In juni 1990 boekte het een duidelijke overwinning bij lokale verkiezingen, de eerste vrije verkiezingen sinds Algerijes onafhankelijkheid. (Reuter, AFP)