Winst voor General Motors; Autogigant na zes slechte kwartalen uit de rode cijfers

DETROIT, 29 APRIL. Het Amerikaanse bedrijf General Motors (GM), de grootste autoproducent ter wereld, heeft over het eerste kwartaal een bescheiden winst geboekt, de eerste na zes kwartalen verlies. De winst over Amerikaanse activiteiten bedroeg 179 miljoen dollar op een totale verkoopopbrengst van 32 miljard dollar.

In een toelichting wees topman Robert Stempel erop dat “eind vorig jaar de neergaande lijn in de resultaten al werd omgebogen” en dat nu in het voorbije kwartaal winst werd bereikt “door het terugdringen van de verliezen op de Amerikaanse activiteiten”.

Stempel lijkt hiermee indirect te reageren op een herordening van functies in de GM-top. Stempel werd begin april door de raad van bestuur ontheven van het directievoorzitterschap, een duidelijke motie van wantrouwen. Ook zijn secondanten Reuss en O'Connell werden vervangen omdat de raad vond dat de bezuinigingen niet drastisch genoeg werden doorgevoerd. De cijfers die gisteren bekend werden gemaakt hebben betrekking op een periode waarin de "oude' top het nog voor het zeggen had.

General Motors heeft een periode van zware verliezen achter de rug die te zamen 9,5 miljard dollar beliepen. Over 1991 moest een verliestotaal van bijna 4,5 miljard worden geboekt, ondanks een winst van de Europese dochter van bijna 3 miljard. De grootscheepse reorganisatie die daarvan het gevolg was begon eind vorig jaar. Ze moet leiden tot het sluiten van 21 fabrieken in de VS en ontslag voor 71.000 werknemers.

Na het bekendmaken van de vrij gunstige GM-cijfers wordt de nieuwsgierigheid naar de resultaten van Ford en Chrysler later deze week alleen maar groter. Van Ford worden relatief bescheiden winstresultaten verwacht maar op winst van Chrysler rekent nog niemand, vooral omdat Chrysler extra kosten heeft gehad bij het lanceren van nieuwe modellen dit voorjaar. (Reuter, UPI)