Toestand in Kabul blijft chaotisch

KABUL, 29 APRIL. Ook na de triomfantelijke intocht van Afghanistans interim-president Sibgatullah Mojadidi, gisteren in Kabul, heerst er in de Afghaanse hoofdstad nog steeds een chaotische toestand. Eenheden van guerrillacommandant Massoud, gesteund door de gevreesde Oezbeekse militie van generaal Dostan, hebben gisteren enkele honderden aanhangers van de radicale guerrillaleider Gulbuddin Hekmatyar uit het ministerie van binnenlandse zaken verdreven.

Vanmiddag was het rustig bij het ministerie van binnenlandse zaken dat enkele dagen het middelpunt heeft gevormd van zware strijd tussen de partijen. Een groot deel van het complex is zwartgeblakerd. Op de grond waren bloedsporen zichtbaar. Onder een laken lag het lijk van een aanhanger van Hekmatyar. Volgens manschappen van Massoud werden tweehonderd van de aanvallers gevangengenomen en ontwapend.

Niet bekend

Niet duidelijk is intussen of de raad van vijftig vooraanstaande persoonlijkheden die het land tijdelijk moet besturen, vooruitgang heeft geboekt bij het totstandbrengen van een staakt-het-vuren. Al meermalen is gemeld dat een wapenstilstand was bereikt, maar steeds weer laaiden de gevechten op.

Pag.5: Oezbeken plunderen in Kabul

Een belangrijk breekpunt bij de onderhandelingen kan het bondgenootschap vormen dat Massoud is aangegaan met Dostans militie. Deze is bij grote delen van de bevolking, speciaal de Pathaanse meerderheid, zeer gehaat. De Oezbeken hebben zich schuldig gemaakt aan plunderingen en verkrachtingen.

Ook gisteren meldden gevluchte burgers uit het zuidoosten van de stad dat Dostans manschappen waren gearriveerd en een spoor van vernieling achter zich hadden gelaten. Ze zouden bij bewoners zijn binnengevallen en hebben gevraagd: zijn jullie Tadzjieken of Pathanen? Indien het antwoord Pathanen luidde, werden de mannen vermoord en de vrouwen en kinderen mishandeld, aldus deze berichten, die echter niet van onafhankelijke zijde bevestigd konden worden.