Succesvolle transplantatie halve levers

ROTTERDAM, 29 APRIL. In het Academisch Ziekenhuis in Groningen (AZG) is bij twee jonge leverpatiëntjes ieder de helft van één donorlever getransplanteerd. Als het verdere verloop succesvol is, gaan de halve levers langzaam maar zeker alle leverfuncties uitvoeren. Het was de eerste split-levertransplantatie die in Nederland werd uitgevoerd. In andere landen wordt al langer gebruik gemaakt van de groei- en aanpassingscapaciteit van de lever.

Er is gekozen voor splitsing van de donorlever gezien het nijpend tekort aan donorlevers, met name voor kinderen. Donorlevers passen vaak niet bij kinderen. Daarom wordt een donorlever soms al wat verkleind, of, zoals nu is gebeurd, in twee helften verdeeld om twee transplantaties mogelijk te maken. De eenjaarsoverleving na toepassing van de splitsingstechniek ligt iets lager, maar als twee patiënten kunnen worden geholpen reduceert dat de hoge sterfte onder kinderen die op de wachtlijst staan voor een levertransplantatie. Ongeveer de helft van de wachtende kinderen overlijdt voor een donorlever beschikbaar is. Levertransplantatie bij kinderen kent hoge overlevingspercentages van 80 tot 90 procent na één jaar.

In de VS hebben zelfs al levende donoren (meestal een van de ouders) een deel van hun lever aan een kind afgestaan. Wegens de grote operatierisico's voor de levende donor wijst de Nederlandse Transplantatie Vereniging deze ingreep vooralsnog af.

De splitstransplantatie is ook organisatorisch ingewikkeld. Kort nadat een donorlever beschikbaar is moet de beslissing worden genomen er een dubbele transplantatie mee uit te voeren. Daarvoor moeten twee complete transplantatieteams gelijktijdig in hetzelfde ziekenhuis aan het werk. Dat is volgens hem bijzonder omdat alles binnen zeer kort tijdsbestek moest gebeuren; de beslissing over te gaan tot een dergelijke operatie moet snel worden genomen.