Rente omhoog door Duitse onrust

AMSTERDAM, 29 APRIL. Na een rentedaling in de voorgaande twee verslagweken, zijn de geld- en de kapitaalmarktrente in deze verslagweek opgelopen.

Dit in navolging van de ontwikkelingen in Duitsland. Na de publicatie van tegenvallende cijfers over de Duitse geldgroei in maart, steeg de Duitse kapitaalmarktrente met circa 5 basispunten. Ook de toewijzing van de Bundesbank op de nieuwste Repotender - de Duitse tegenhanger van de speciale beleningen in Nederland - werkte renteverhogend. De variabele tarieven op deze Repotender lagen fractioneel hoger dan de week daarvoor. Toch was de stemming niet eensluidend negatief, hetgeen voor een deel op het conto moet worden geschreven van ruis in de communicatie van de Bundesbank met de media.

Negatieve uitlatingen ter zake de ontwikkeling van de geldgroei en de inflatie door de ene bestuurder werden gerelativeerd door een andere, waardoor de argeloze rentewichelaar het zicht op het te verwachten beleid van de Bundesbank makkelijk kon kwijtraken. In deze cacofonie van opvattingen mengde zich ook nog een smaakmakende politicus met een pleidooi voor lagere rentes, daartoe aangezet door buitenlandse collegae, die in het afgelopen weekeinde poogden om de nog steeds ontbrekende internationale coördinatie van het economische beleid weer op de rails te zetten. Duidelijk is dat er binnen de Bundesbank verschillen van mening bestaan tussen de lokale bestuurders en het Presidium, met de "hardliners' in de laatstgenoemde groep. Gelet op de zorgwekkende ontwikkeling van de Duitse lonen en prijzen, valt te hopen dat op korte termijn deze beleidsmakers het heft in handen houden. In Nederland ontbrak richtinggevend nieuws, bij gebrek waarvan de geld- en kapitaalmarkt de Duitse bewegingen volgden.

De geldmarktrente steeg met 0,12 procentpunt tot 9,56 procent (drie maands AIBOR), de kapitaalmarktrente met 6 basispunten tot 8,34 procent (rendement op de 5 langstlopende staatsleningen). Het geldmarktrente-écart met Duitsland nam af met 4 basispunten, waardoor het voordeel voor Nederland werd gereduceerd tot 17 basispunten. Voor De Nederlandsche Bank geen reden tot paniek: de gulden bleef ijzersterk bovenin de EMS-band liggen. Het tarief voor interbancair daggeld steeg. Mede debet hieraan is de start van de nieuwe contingentsperiode, van 24 april tot 24 juli.

Niet bekend

Bron: NMB Postbank Groep