Rel tussen Jeltsin en IMF gesust

WASHINGTON, 29 APRIL. Het piepkleine relletje dat tussen het IMF en Jeltsin dreigde te ontstaan is direct in de kiem gesmoord. De Russische president Boris Jeltsin had verklaard geen dictaten van het Internationaal Monetair Fonds te accepteren.

De topman van het IMF, de Fransman Michel Camdessus, heeft dinsdag verklaard dat er geen sprake van zal zijn dat het IMF Rusland dictaten oplegt inzake het economisch beleid. Hij reageerde in Washington na afloop van de voorjaarsvergadering van het IMF op uitspraken eerder op de dag van de Russische president Jeltsin.

Volgens Camdessus geeft de uitspraak alleen maar aan dat de president goed begrijpt hoe het IMF werkt met zijn lidstaten. “We dicteren niet, maar komen in overleg tot een economisch programma dat van het land zelf is en dat het onderschrijft. Dat is wat ook gaat gebeuren met Rusland”, aldus de Fransman.

Een feit blijft natuurlijk wel dat het IMF een financiele stok achter de deur heeft. Als het economische beleid ondeugdelijk wordt geacht, verstrekt het IMF geen ondersteunend krediet. In het geval van Rusland zou het dit jaar gaan om vier miljard dollar als onderdeel van een internationaal steunpakket van 24 miljard dollar. Het is begrijpelijk dat het IMF, de Wereldbank en de rijke landen het geld pas beschikbaar willen stellen als er de nodige zekerheid is.

De door Jeltsin genoemde verschillen van inzicht vallen volgens Camdessus wel mee. Hij concludeerde dat uit de contacten met de vertegenwoordiger van Rusland op de IMF-vergadering, eerste vice-premier Jegor Gaidar, de architect van de economische hervormingen. “We zitten in wezen op dezelfde lijn. Bij nadere uitwerking zullen er meer verschillen naar voren komen, maar dat is normaal”, aldus Camdessus.

De thesaurier-generaal van het Nederlandse ministerie van financien, C. Maas, ziet de uitlatingen van Jeltsin als een goed teken. “We denken wel eens dat Rusland wat al te makkelijk met alles akkoord gaat zonder de consequenties te beseffen. De uitspraken van Jeltsin duiden erop dat hij zich ervan bewust is dat de economische hervormingen zware lasten zullen meebrengen”, aldus Maas, die op de IMF-vergadering Nederland, als plaatsvervanger van minister Kok.