Rabo richt Chinese bank op

PEKING/ROTTERDAM, 29 APRIL. De Rabobank wil samen met een Japanse en een Chinese bank in Shanghai een nieuwe bank oprichten, de International Bank for Trade en Finance. Vandaag heeft drs. H. Visser van de hoofddirectie van de Rabobank daarvoor een intentieverklaring getekend in Peking. Visser maakt deel uit van het gevolg van minister Andriessen van economische zaken die dezer dagen China bezoekt.

Minister Andriessen zei bij de ondertekening dat de stap “belangrijk is voor de lange termijn om de handel tussen China en Nederland te financieren”. De minister wees er echter ook op dat de nieuwe bank een beetje afwijkt van zijn directe opdracht. “Immers, wij moeten orders binnenhalen,” aldus Andriessen.

De Rabobank zal een kleine 25 miljoen gulden aan maatschappelijk kapitaal inbrengen. De Rabobank krijgt daarvoor een aandeel van 18 procent in de op te richten bank. De grootste aandeelhouder wordt de Agriculture Bank of China (ABC).

Voorts verwacht de Rabobank dat ook de International Finance Corporation (een dochter van de Wereldbank) en de Japanse Yasuda Trust and Banking Company zullen deelnemen. Op dit moment gaat de Rabobank uit van een maatschappelijk kapitaal van 60 miljoen dollar. De bank gaat echter op zoek naar meer participanten. Daarbij denkt de Rabobank vooral aan partners in Singapore, Zuid-Korea of Australië.

De nieuwe bank moet zich toeleggen op de financiering van de handel met China en de kredietverlening in vreemde valuta aan buitenlandse bedrijven die zich in China vestigen. Ook zal de nieuwe bank in "Renminbi's' - de Chinese munt - gaan financieren.

Rabobank en de ABC-bank werken sinds 1985 samen. De afgelopen zeven jaar hebben de banken markt- en handelsinformatie uitgewisseld. Ook heeft de Rabobank Chinezen van de ABC-bank in Nederland opgeleid.

Rabobank verwacht dat China op het gebied van de bancaire specialiteit van de bank - landbouw - steeds belangrijker zal worden.