Premières in bioscopen op donderdag

AMSTERDAM, 29 APRIL. Vanaf 3 september zullen de bioscooppremières in Nederland weer op donderdag plaatshebben in plaats van vrijdag, zoals de afgelopen drie jaar gebruikelijk was.

De Bondsraad van de Nederlandse Bond van Bioscoop- en Filmondernemingen (NBB) nam vorige week het besluit het experiment met een ander begin van de speelweek te beëindigen. Onderzoek naar de invloed van de wisseling van de premièredag op het bioscoopbezoek had vorig jaar al uitgewezen dat die in de grote steden negatief was en daarbuiten vermoedelijk neutraal.

Het experiment was aangegaan op uitdrukkelijk verzoek van de grote Amerikaanse filmmaatschappijen, verenigd in de Motion Picture Export Association of America (MPEAA), met het oog op een poging tot Europese harmonisatie. Een jaar geleden haalde een voorstel tot terugdraaien van het experiment het niet, omdat op het laatste moment de vertegenwoordiger van Cannon Theaters, de bijna-monopolist in de drie grote steden, daar niets voor bleek te voelen. Zonder dat er nieuwe argumenten op tafel lagen was de nieuwe, door Crédit Lyonnais Bank Nederland geïnstalleerde directie van de theatergroep nu wel bereid zich te conformeren aan de wens van de meerderheid van de NBB.