Oostenrijk belet vrij transport door Europa

ROTTERDAM, 29 APRIL. De vorming van een Europese vrijhandelszone van Noord-Europa tot aan de Middellandse Zee dreigt op het laatste moment vast te lopen op de Oostenrijkse snelwegen.

Volgens zegslieden in Brussel is de kans klein geworden dat de EG en de EVA (Economische Vrijhandel Associatie) zaterdag een verdrag tekenen over de zogeheten Europese Economische Ruimte (EER), zoals aanvankelijk de bedoeling was. Het EVA-land Oostenrijk wil minder vrachtverkeer toelaten dan de EG en dreigt om die reden een blokkade op te werpen voor EER, die op 1 januari 1993 een feit moet zijn.

De EG-ministers van transport bereikten eind vorig jaar na vier jaar onderhandelen eindelijk een akkoord met Zwitserland en Oostenrijk over het vrachtvervoer door de Alpen. Afgesproken werd dat de wegvervoerders in de EG het aantal ritten door Oostenrijk de komende 12 jaar met 8 procent mag uitbreiden, als de milieuvervuiling door stankoverlast zou worden teruggedrongen. Van elke vrachtwagenrit wordt op grond van de stikstofuitstoot het aantal zogeheten "eco-punten' vastgesteld, waarbij vuilere vrachtwagens meer en schonere minder punten in rekening worden gebracht.

Oostenrijk en de EG kunnen het echter niet eens worden over de hoeveelheid ritten die de totale hoeveelheid eco-punten oplevert. EG-commissaris K. van Miert, die een aantal categorieen vrachtwagens buiten beschouwing laat, komt uit op 1,3 miljoen autoritten per jaar. Oostenrijk telt echter 100.000 ritten per jaar minder. “Oostenrijk gaat uit van het jaar 1990, dat door de instorting van de brug bij Kaiserstal en verschillende douanestakingen een slecht jaar was”, zegt A. Bouter van de organisatie NOB wegtransport.

In totaal passeren per jaar zo'n 1 miljoen vrachtauto's de hoofdroute Brennerpas naar Italie, waarvan Nederland 90.000 ritten voor zijn rekening neemt. “Het is duidelijk dat elk probleem op die route schadelijk is voor het Nederlands wegtransport naar Italie”, zegt Bouter. “Wij gaan voorlopig uit van een toekomstig totaal van 1,3 miljoen ritten per jaar”, voegt het ministerie van verkeer en waterstaat eraan toe.

De EG en de EVA, waarbij behalve Oostenrijk en Zwitserland ook Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland en Lichtenstein zijn aangesloten, beginnen haast te krijgen met de vorming van de Europese vrijhandelszone. Niet alleen komt de datum van 1 januari 1993 snel dichterbij, ook dreigt de EER te worden ingehaald. Landen als Zweden en Oostenrijk hebben laten weten binnen enkele jaren lid te willen worden van de EG, terwijl geluiden daarover ook te horen zijn in Noorwegen en zelfs Zwitserland.

Vorig jaar dreigde de EER al stuk te lopen, toen het Europese Hof de overeenkomst afkeurde wegens bezwaren tegen de afgesproken oprichting van een aparte EER-rechtbank. Uiteindelijk werd begin dit jaar binnen de EVA overeengekomen om eventuele geschillen te behandelen in een gemengd comite van juristen en politici, dat desnoods arbitrage kan inroepen.