ONDERSCHEIDEN DOOR DE KONINGIN

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: dr. F. Schuring, Heemstede, Hoofdinspectie Gezondheidsbescherming WVC.

Officier Orde Oranje-Nassau: J. Allema, Amsterdam; ir. A.R. Bergen, Amstelveen, hoofd Bureau Internationale Samenwerking RIVM; C. Hovenkamp, Uddel, alg. dir. Stichting Philadelphia Voorzieningen Vierhouten; F.D. van Steenbergen, Naarden, tandarts; W. Wagemaker, Kwintsheul, hoofd Directie Sportzaken van WVC;A.C. van der Gugten, Bennekom, vml. regionaal insp. Volksgezondheid Gelderland.

Ridder Orde Oranje-Nassau: B.E. Akkerman, Enschede, beeldend kunstenaar; G.J. Augustinus, Delft, voorm. alg. dir. Van der Woudenstichting; A. Berghuys, Utrecht; C.H. Bertrand, Gulpen, journalist / redacteur; G.P. Beths, Santpoort-Zuid, eerste concertmeester Noordhollands Philharmonisch Orkest; drs. G.J.B. Bos, Steijl, voorzitter Stichting Huize Erkenkamp; C.L. Buenting, Amstelveen, dir. Sportschool Buenting; K. Buurman, Wadenoyen; R. ten Cate, Amsterdam; H.A.S. Freijsen, Roosendaal, vml. voorzitter Raad van Toezicht Stichting Charitas in Roosendaal, penningmeester Stichting Bejaardenrecreatie Roosendaal; mevr. H.M.G. Geelen-Bergmans, Beegden, vz. Federatie Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland; P.H.A. van Gorcum, 's-Gravenhage; mevr. E. Gruizinga, Vries, vml. verpleegkundig inspecteur Regionale Inspectie Volksgezondheid Groningen en Drenthe; J.L.M. van Haaren, Tilburg, huisarts; G. den Hartog, Nieuwpoort, voormalig huisarts; P.J. van Heusden, Uithoorn; mevr. H.J. Hoogenraad-Laman Trip, 's-Gravenhage; drs. G.B. Huiskes, Eindhoven, voorm. dir. Algemene Zaken Diaconessenhuis; mevr. A.G.W.W. Jannink-Kappelle, Enschede, vml. arts Districts Geneeskundige en Gezondheidsdienst; H.P. Keuning, Sint Maarten (gem. Harenkarspel), dirigent, componist, organist, voormalig leraar muziek; Th. Kielhorn, Delft, oud-bestuurslid van het Nederlands Handbal Verbond en de Internationale Handbalfederatie; D.H.Chr. Kouwenaar, Bergen, beeldend kunstenaar; L.C.W. Laugs, Mheer; W.C. Mank, Amersfoort, hoofd Bibliotheek Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort; G.L. Mathot, Nijmegen; J. Meinema, Groningen, vml. hoofd Sector Studiezalen en Inlichtingen Rijksarchief Groningen; A.G. Meijer, Emmen, vml. dir. Nationaal Veenpark Barger-Compascuum; mevr. A. Meijers-Cosijn, Petten, keramiste; mevr. A.L. Nieuwenhuisen-Kalsbeek, Zwolle, arts; P. Nieuwstraten, Vlaardingen; J.J. Oosterman, Maarssen, keramist; A.H. Pelzer, Schinveld, bestuurslid Limburgse Groene Kruis, afd.Schinveld/oud-bestuurslid Stiching H. Gregorius de Grote Ziekenhuis Brunssum; F.A.H. Piët, Haarlem, illustrator; J. Popma, Leeuwarden, beeldend kunstenaar; mevr. J.P.A.H. Prenen-Smits, Sint-Michielsgestel; mevr. A.M. Rookmaker-Huitker, Ommeren, oprichter / secretaris Stichting “Redt een Kind”; M.O. Rijkschroeff, 's-Gravenhage, beleidsmedewerker WVC; S. Santema, Akkrum; W.A.M. Schütz, Roosendaal, beeldend kunstenaar; J.L.M. Smit (broeder Alexander), Roermond; G.J. Spuybroek, Rotterdam; mevr. W.R. Stein-Olman, Diemen, alg.dir. Stichting Joods Maatschappelijk Werk Amsterdam; J. Stoltenkamp, Zeist, laboratorium hoofdassistent RIVM Bilthoven; F. Tavenier, Middelburg; Th.H.M. Veerman, Volendam; mr. H. Vermeulen, Tilburg, penningmeester Sticht. De Klinkert; mevr. K. van der Vinne-Molenaar, Ommen; H. Vrieling, Warffum; H.J.A. Wanders, Molenhoek, dansleraar / oud-vice-voorzitter Nederlandse Bond Dansleraren; G.H.P.J. van der Weerd, Marssum; D.P. Wildschut, Bunde, beeldend kunstenaar; A.F. Willems, Helmond, muziekleraar / dirigent; mevr. J.H.G. van der Woude-Wiggers, Heiloo, oud-rayonmanager Stichting Thuishulp IJmond Beverwijk; mevr. J.P.A.E. van Zelm van Eldik-Kuneman, 's-Gravenhage, vml. conservator Museum Kanselarij der Nederlandse Orden in Apeldoorn; G.P. Beukers, Voorschoten, consulent Personeelsafdeling Culturele Zaken WVC; drs. T.M. van 't Hek, Amsterdam; drs. J.F. van Os, Aalten; L. (Leo) Visser, Noordwijk.

WVC en O&W

Officier Orde Oranje-Nassau: dr. J. van Manen, Amsterdam, neuroloog, vml. Chef de Clinique Universiteitskliniek voor Neurologie Amsterdam.