ONDERSCHEIDEN DOOR DE KONINGIN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: F.J. Scholten, Uitgeest, dir. Personeelsz. Hoogovens IJmuiden.

Officier Orde Oranje-Nassau: P.M.A.M. Adriaansen, Dorst, dir. Arbeidsvoorziening regio Breda; G.A. Bakker, Heiloo, dir. Speciale Taken RBA Kennemer-, Amstelland en Meerlanden; E. Jongsma, Kamerik; C.T. van der Molen, Driebergen-Rijsenburg, dir. soc. zaken KBB; ir. F.K.G. Ouwerschuur, Wassenaar, manager Shell Den Haag; prof.drs. J.B.M. Pierik, Sint-Michielsgestel, voorh. hoofddir. Financieel-Economisch Beleid en Onderzoek min. Soc. Zaken; mr. E.J. Rongen, Herkenbosch, dir.-voorz. DSM Limburg; mevr. drs. N. Schoemaker, Oegstgeest; P.A. Schut, Barendrecht, hoofd Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst min. Soc. Zaken; K.P. Smit, Someren, hoofd Loontechnische Dienst Eindhoven min. Soc. Zaken; F.W.M. Vloemans, 's-Gravenhage, vml. secr. Pensioenzaken VNO; J.Th.M. Vrenssen, Son, vml. eerste medew. Toezicht Rijksconsulentschap Soc. Zekerheid Eindhoven; J.M. Werkhoven, Driebergen-Rijsenburg, vml. vz. MHP.

Ridder Orde Oranje-Nassau: dr. J. Baart, Rotterdam, vml. adj.dir. Operationele Dienstverlening Regionale dienst bedrijfsgez.heidszorg en bedrijfsveiligheid Rotterdam in Hoogvliet; A. Barten, Wassenaar, vml.dir. Bedrijven Sociale Werkvoorziening Delft; A. Boekhoff, hoofd Personeelszaken en directie-secr. N.V. Waterleiding Maatschappij Gelderland; ir. A.S. de Clercq, Voorburg, vml. sector manager Produktie/bedrijfsdirecteur N.V. Gemeenschappelijk Energiebedrijf Zuid-Holland West; P. Ermerins, Zoetermeer, districtsbestuurder van de Hout- en Bouwbond CNV; S. Feikens, Leeuwarden, chef afd. Comptabiliteit / Algemene Zaken, Sociale Verzekeringsbank Amstelveen; drs. J.J.P. Groeneweg, vml. bedrijfsarts Regionale dienst bedrijfsgezondheidszorg en bedrijfsveiligheid Rotterdam Hoogvliet; J.J.G. Hermans, Voerendaal; C.A. Huismans, Rijswijk, vml. beleidsmedew. min. Soc. Zaken; J.J. Kakebeeke, Kruiningen, adj.-dir. districtskantoor Goes GAK Amsterdam; ir. H.E. Loonen, Sittard, hoofd Utilities bij DSM Limburg; J. Mellink, Amersfoort, vml. adj.-alg. chef buitendienst Detam in Utrecht; G.Th.J. van Os, Veldhoven, vz. regio Noord-Brabant Unie BLHP; drs. A.J.J. Rattink, Ulvenhout, dir. districtskantoor Breda GAK Amsterdam; S. de Rijk Jungerius, Amsterdam; prof. ir. A.H. de Rooij, hoofd Corporate Research DSM Research Geleen; M. Schild, Assen, vml. districtsbestuurder Bouw- en Houtbond FNV; W. Schram, stafdirecteur Asea Brown Boveri Rotterdam; mr. J. Visser, Alkmaar, medew. GAK Amsterdam; ir. Th. A. Wortman, Castricum, hoofd Centrale Diensten /onderdirecteur Hoogovens Groep; Th. Zijlema, Groningen, vml. inspecteur Arbeidsinspectie; W.M. Zweerts, Delft, adjunct-directeur Stichting Sociaal Fonds Schildersbedrijf.