ONDERSCHEIDEN DOOR DE KONINGIN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: Prof.dr.ir. D.B.W.M. van Dusseldorp, Wageningen, hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit Wageningen; Prof.dr.ir. M.T.G. Meulenberg, Wageningen, hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Officier Orde Oranje-Nassau: ir. A. Bakker, Renkum, ondervoorzitter en lid Natuurwetenschappelijke Commissie Natuurbeschermingsraad; ir. G. van den Berg, Wassenaar, lid alg. dir. Cebeco-Handelsraad Rotterdam; dr.ir. L. Bos, Wageningen, wetenschappelijk hoofdambtenaar ministerie van landbouw; ir. A.W.J. de Bruijn, Emmeloord, landbouwconsulent in Flevoland; E.H. Bukman, Moerkapelle, bestuursvoorzitter veiling De Kring te Bleiswijk; F.J. Dillingh, Bronneger, bestuurslid agrarische en sociale organisaties; drs. A. Feberwee, Leidschendam, dir. Ontwikkelingssamenwerking Landbouw bij het min. van landb.; ir. E.P.L. Hessels, Hilversum, dir. terreinbeheer Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten; J. Van Iwaarden, Aardenburg, vz. Cebeco-Zuidwest; ir. G. Jacobs, plv. alg. dir. Oranjewoud Beheer B.V.; ir. M. Kamps, Vught, vz. Nederlandse Vereniging van Kwekers van en Handelaren in Zaaizaad en Plantgoed (NZP); J.H. Kolkman, Groningen, directielid Rijks Hogere Landbouwschool Groningen; J. Koning, Niekerk, vz. CBTB-Groningen en vice-vz. Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond; drs. J.W.E.M. Mares, Zoetermeer, vz. Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond; H.J. Mol, Leiden, hoofd sector Residu-beleid min. van landb.; dr. J. Nieuwenhuis, 's-Gravenhage, dir.vz. Unilever Research Vlaardingen; ing. R.K. Oving, Bennekom, waarn. hoofd bij de Stichting Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen in Wageningen; drs. J. Pascha RA, De Meern, hoofdaccountant min. van landb., nat.beh. en viss.; ir. J.H. Pott, Wassenaar, hoofd afd. Akkerbouwprodukten van het min. van land., nat.beh. en viss.; J. Rensen, Emmen, dir. Noorderdierenpark Emmen; mevr. A.D. Rensen-Oosting, Emmen, dir. Noorderdierenpark Emmen; drs. J.J. de Ruiter, Lelystad, dir. Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het min. van landb.; Prof.dr. J. Schenk, Bennekom, hoogleraar Landbouwuniversiteit Wageningen; K.F. Scholten, Wageningen, adj.-dir. Gewasbescherming min. van landb.; ir. F.E. Schulze, Wageningen, vml. Landbouwraad te Jakarta van het min. van landb.; drs. P. Slot, IJsselstein, dir. Landinrichtingsdienst min. van landb.; drs. J. Veenhof, Lunteren, plv. insp. bijenteelt Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees; ir. J.J. Vonk, Bunnik, insp. Landinrichting min. van landb.; dr. C.J.G. Wensing, Lelystad, dir. Centraal Diergeneeskundig Instituut min. van landb.; drs. J.J. van Zutven, Oss, dir. Kring Oss Rijksdienst keuring Vee en Vlees.

Ridder Orde Oranje-Nassau: H.G. Benckhuijsen, Boskoop, dir. handelskwekerij H.G. Benckhuijsen en Zn.; H.Z. Bollemaat, Diffelen, landbouwer en bestuurslid agrarische organisaties; ing. J. Bouw, Dwingeloo, projectmedewerker Staatsbosbeheer; G. de Bruyne, Oudenhoorn, eigenaar Farm Frites Oudenhoorn; H.P.C. Buijsse, Dronten, bestuurslid Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond; ing. D. Goesinnen, Bilthoven, plv. hoofd afd. Wegen en Verkeer inspectie Techniek en Uitvoering Centrale Directie Landinrichtingsdienst in Utrecht; B.H. ten Kate, Musselkanaal, vml. alg. dir. Ten Kate Holding Musselkanaal; D.J.G. van der Kolk, Steenderen, bestuurslid agrarische organisaties; drs. L.A. van Langeraad, Giessenburg, dierenarts; drs. P.H.A.M. van Maanen, Cuijk, dierenarts; ir. M.H. van Mens, Rotterdam, dir. Personeelszaken Unilever in Rotterdam; drs. S. Piersma, Hemelum, dierenarts; drs. B.J. Roosjen, Veendam, dir. Concernontwikkeling-Overheidszaken AVEBE; J.M. Rulkens, Maasbracht, vz. Limburgse Boomkwekers Vereniging; ir. J.A. Vermaat, Driebergen; S. de Vries, Beetsterzwaag, dir. Coöperatieve Zuivelindustrie De Zuid-Oost Hoek in Olterterp; M. de Winter, Sliedrecht, dir. Mostert en De Winter Groenvoorziening.