ONDERSCHEIDEN DOOR DE KONINGIN

Verkeer en Waterstaat

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof.ir. H.M. Oudshoorn, Voorschoten, oud-adv. hoofdafd. Water bij Rijkswaterstaat 's-Gravenhage; ir. F. Froon, Delft, dir. Rijksdienst Wegverkeer Zoetermeer; ir. B. Westerduin, Oegstgeest, dir.-gen. Directoraat-Generaal Vervoer 's-Gravenhage; ir. G.J. de Wit, Heemstede, dir. Divisie Passage KLM te Amstelveen.

Officier Orde Oranje-Nassau: J.J.G. Bak, Maastricht, proj. manager Rijkswaterstaat, directie Limburg; ing. H.W. Kuper, Roden, oud-veranderingsmanager Rijkswaterstaat, dir. Groningen; ir. F.J. Remerij, Voorburg, hoofd onderafd. Specialisten Hoofdafd. Natte Infrastructuur Rijkswaterstaat, Bouwdienst Utrecht; ir. H. de Vriend, Delft, hoofd Stafafd. Kwaliteitsz. Rijkswaterstaat, Bouwdienst Utrecht; ing. P. van Diggele, Katwijk aan Zee, oud-ambt. dienst Verkeer en Vervoer prov. Zuid-Holland; ir. J. Henneman, Beverwijk, hoofding. dienst Wegen, Verkeer en Vervoer prov. Noord-Holland; ir. A. Krijgsman, Middelburg, oud-hoofd afd. Milieubeheer prov. Zeeland; C. Schaatsbergen, Edam, oud-hoofd afd. Bouwzaken Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland; ir. J.H.A. van Walraven, Oegstgeest, oud-hoofd afd. projecten Hoogheemraadschap Rijnland; W. Drooger, Hendrik-Ido-Ambacht, pres.-dir. Zinkcon Papendrecht; W.A. Lubberhuizen, Rotterdam, lid Raad van Bestuur Kon. Boskalis Westminster; J.S.J. Dorren, Heerlen, dir. Ver. Streekvervoer Limburg; K.J. van Dorsten, Meppel, voorz. Kon. Schippersvereniging Schuttevaer; ir. A. van Tussenbroek, Maarn, dir. Electro Rail NS; prof. ir. N.H.C.E. Zeevenhooven, Bilthoven, oud-afdelingshoofd NS; mr. M. van Boven, Middelburg, dir. regio Scheldemond Dir.-Gen. Scheepvaart en Maritieme Zaken; A. Hartog, Vlissingen, oud-projectl. Operatie Schelderadar bij Dir.-Gen. en Maritieme Zaken; J.Chr. Kloos, Hoogvliet, registerloods te Rotterdam; mr. H.J. van de Roemer, Noordwijk, dir. KNSM-Kroonburg; G. Veldt, Fijnaart, alg. dir. Shell Tankers te Rotterdam; H.C. Vorhauer, Hoofddorp, alg. adviseur /dir. Rijksluchtvaartdienst te Schiphol-Centrum; W. Kroes, Boskoop, alg. secr. Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart 's-Gravenhage; ing. F.J. Sterk, Duivendrecht, coördin. projecten EG Sticht. Nat. Lucht- en Ruimtevaartlab. Amsterdam; D.R. Andriesse, Naarden, gebiedsleider Verre Oosten en Australië KLM; P. Galjaart, Amstelveen, hoofd Catering Services KLM; H. Ouwehand, Amstelveen, medew. Bureau Buitenl. Betrekkingen en Samenw. KLM; drs. A. de Ruiter, 's-Gravenhage, hoofddir. Telecomm. en Post bij Verkeer en Waterstaat; prof. dr.ir. C. Bakker, Leidschendam, stafdir. Technol. Netwerkbedrijf PTT Telecom te Groningen; ir. W.C.H.A. Botter, Hengelo, dir. PTT Telecom distr. Hengelo; drs.ing. J.E. de Graaff, Ter Apel, voorz. Concerncomm. Vacaturevoorz. Overcompleet (CVO) PTT.

Ridder Orde Oranje-Nassau: mevr. R.R.D. Schwarzkächel, 's-Gravenhage, secr. min. Verkeer en Waterstaat; M. de Boer, Hoorn, oud-medew. afd. Wadden Rijkswaterstaat; ing. M.H. Dubois, Oosterhout, oud-hoofd Ontwerpafd. Nieuwe Werken Rijkswaterstaat, dir. Noord-Brabant; G. Esveldt, Lelystad, oud-medew. zuiveringstechnische werken RIZA; L.S. Groot Koerkamp, Lelystad, oud-onderz. Soc.-Econ. Onderzoek Rijkswaterstaat, dir. Flevoland; ing. J.P. Heijn Papousek, Lelystad, oud-medew. zuiveringstechn. werken RIZA; J.H. de Hoogh, Vlijmen, hoofd Techn. en Civiele dienst Rijkswaterstaat; G. Jousma, Heemstede, oud-medew. afd. Bestuurs- en Juridische Zaken Rijkswaterstaat, dir. Noord-Holland; J.M. Peters, Rotterdam, oud-hoofd Bestekszaken Rijkswaterstaat, dir. Zuid-Holland; M.J. van Rossen, Harderwijk, personeelsconsulent RIZA; A.C. Scholten, Heiloo, oud-materiaal- / asfaltdeskundige Rijkswaterstaat, dir. Noord-Holland; M.C. Sol, Leidschendam, adm.jur.medew. bij Rijkswaterstaat, Hoofddir. Waterstaat; ing. G. van der Veen wonende te Sleeuwijk, oud-beleidsmedew. Beheer en Onderhoud Rijkswaterstaat, dir. Zuid-Holland; J. Vegt, Leidschendam, oud-hoofd Docum. Rijkswaterstaat, Bouwdienst Utrecht; ing. P. van Eerde, Roden, oud-stafmedew. Dienst beheer Wegen en Kanalen prov. Groningen; F.A.W.M. van der Horst, Boxtel, oud-waterbouwkundige prov. Noord-Brabant; H. Kuper, Assen, oud-sectiecoördinator financiën prov. Drenthe; ing. J.A. Noomen, Alphen aan den Rijn, oud-ambtenaar dienst Verkeer en Vervoer prov. Zuid-Holland; M.A. Roumimper, Zoetermeer, oud-ambt. dienst Verkeer en Vervoer prov. Zuid-Holland; H. Buiter, Eext, voorz. Waterschap Drentse Aa te Rolde; G. Castelijn, Delft; J.Th.M. Derksen, Elst, secr. Polderdistrict Betuwe te Elst; D.J.A. van Herk, Gorinchem, oud-hoofd sector Financiën Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te Gorinchem; A.H. Munters, Fijnaart, voorz. Waterschap Vierlinghpolders te Fijnaart; G. Nes Pzn., Midwoud, oud-vice-dijkgraaf Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier te Alkmaar; M.G.E. Termont, Druten, oud-plv. hoofd techn. dienst Polderdistrict Groot Maas en Waal Druten; J.J. de Visser, Markelo, oud-hoofd techn. dienst waterschap De Schipbeek Markelo; C.G. Wagenaar, Nieuw-Scheemda, oud-secr. Waterschap Gorecht te Groningen; A. Kamsteeg, Aalsmeer, dir. “De Ruiter Buisleidingen” en “De Ruiter Grond-, Weg- en Waterwerken” Halfweg; mr. J.M. van Heest, Gouda, hoofd hoofdafd. Integraal Beleid Havens / plv. dir. Goederenvervoerbeleid Dir.-Gen. Vervoer te 's-Gravenhage; G. Minkjan, Nijverdal, bestuursmedew. afd. Controle, Rijksinspectie Vervoer; M. van der Wacht, Rotterdam, hoofd afd. informatievoorz. en adm. Dir.-Gen. voor het Vervoer te 's-Gravenhage; L.C. Wijnands, Zwolle, rijksopzichter distr. Oost / hoofd afd. controle RIV Dir.-Gen. Vervoer te 's-Gravenhage; P.A. van Aert, Breda, hoofd techn. dienst Mammoet Stoof te Breda; R. Bakker, Amsterdam, oud-dir. Int. Transportbedrijf Bakker; A.H.H. Geraeds, Belfeld, groepsdir. Logistic Services Frans Maas Holding te Venlo; S. Harmsen, Arnhem, adv. Sticht. Nederland Distributieland te Den Haag; E. Klinkert, Heemstede, oud-projectl. verbetering openb. verv. Luchthaven Schiphol bij N.V. Vervoermaatschappij Centraal Nederland; G.L.P. de Bruin, Hoogvliet, stafmedew. NS te Utrecht; J.A.A. Brüll, Den Dolder, projectleider werving Rail 21 NS; ir. G. Mensonides, Bilthoven, stafmedew. NS; C. de Jong, Vierpolders, hoofd afd. maritieme signalering Dir.-Gen. Scheepvaart en Maritieme Zaken te Rijswijk; J. de Boer, Blesdyke, oud-gezagvoerder Nedlloyd Lijnen; J. Burger, Ridderkerk, commer. manager Smit Internationale Havensleepdiensten; M. de Jonge, Dordrecht, hoofd Centrale Drijvende Bokken Smit Tak Rotterdam; J.A.F. Kuiper, Bussum, hoofd fin. zaken Mammoet Transport te Breda; J.W. Mantel, Castricum, gen. manager Maritime Division Radio-Holland Amsterdam; B. Mathies, Amsterdam, oud-hoofdwerktuigk. grote handelsvaart Nedlloyd Lijnen Rotterdam; K. Stertefeld, Soest, oud-gezagv. Nedlloyd Lijnen Rotterdam; J. van der Stok, Oosterhout, oud-hoofdwerktuigk. grote handelsvaart Nedlloyd Lijnen te Rotterdam; J. Vermeulen, Barendrecht, oud-general manager Europe Nedlloyd Lijnen Rotterdam; W. Werner, Bergen op Zoom, oud-managing dir. Nedlloyd Road Cargo GmbH Düsseldorf; H.J. Schlatter, Badhoevedorp, hoofd onderafd. Ontwikkeling Rijksluchtv. dienst, dir. Luchtverkeersbeveiliging Schiphol-Centrum; K.R. Wigboldus, Amsterdam, oud-plv. hoofd Personeelsz. Rijksluchtvaartdienst; G. Draai, Overveen, hoofd Logistiek Martinair; H. Frijns, Aerdenhout, hoofd Vliegdienst Martinair; Sj. Bakker, Zoetermeer, hoofd Passage Administratie Systemen KLM; H.J.P. Dijkema, Turnhout (België), oud-gezagv. Boeing 747 KLM; Chr.H. Fitsch, Voorburg, oud-medew. Speciale Projecten KLM; N.P. Harmse, 's-Gravenhage, oud-hoofd Externe Communicatie afd. PR KLM; jhr. E.W. van Holthe, Uithoorn, oud-hoofd Alg. Zaken, Personeelszaken KLM; J. van der Kaaij, Badhoevedorp, stationsmanager Luchthaven KLM; L. Keyser, Bloemendaal, hoofd Onderhoud Grondmaterieel KLM; C.H. Schoen, Haarlem, oud-hoofd Vluchthulpdiensten KLM; J.A.G. Vlasman, Lisse, oud-hoofd Markttarieven en Industrie KLM; L. Bruins Slot, Utrecht, oud-hoofd alg. zaken, Stichting Nat. Lucht- en Ruimtevaartgeneeskundig Centrum Soesterberg; A. Ederveen, Baarn, chef Hoge Notaklachten district Utrecht PTT; G. Jansen, Leidschendam, manager Spec. projecten Zakelijke Markt PTT; C. Jobben, Weesp, oud-dir. hoofdpostkantoor Almere; W. de Jong, IJmuiden, hoofd Installatiebedrijf, district Haarlem PTT; J. Kreuge, Zwijndrecht, administrateur afd. Zegelwaarden PTT Post; J.P. Mazure, 's-Gravenhage, voorz. Fed. Ned. PTT Verenigingen PTT; J. van Reeuwijk, Rotterdam, manager Installatie en Service, distr. Rotterdam PTT Telecom; J. de Vos, Nijkerk, manager Postverkeer, regio Centrum PTT Post; N.J. Prinsen, Oegstgeest, oud-dir. Stichting Kinderpostzegels Nederland.

V&W en BINNENLANDSE ZAKEN

Officier Orde Oranje-Nassau: mr. Chr.J. Nyqvist te 's-Gravenhage.

V&W en VROM

Officier Orde Oranje-Nassau: ir. A.P.H. van Baardewijk, Capelle aan den IJssel, voorz. Raad van Bestuur Kon. Volker Stevin.

V&W en DEFENSIE

Officier Orde Oranje-Nassau: Th.W. Aris, Amsterdam, alg. dir. Transport Management International Schiphol-Zuid.