ONDERSCHEIDEN DOOR DE KONINGIN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mr. J. Fokkens, Doetinchem.

Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: ing. C.A. Visser, Rotterdam.

Officier Orde Oranje-Nassau: drs. F. van den Akker te Wassenaar, advis. promotie activiteiten milieu en technologie Dir.-Gen. Milieubeheer; ir. C.J.P. Bachofner te Lisse, voorm. dir. Rijksgebouwendienst dir. Zuid-Holland en Zeeland; H. Copier te Bennebroek, regionaal insp. Volksgez. Dir.-Gen. Milieubeheer; ir. J.A. den Dulk, te Son, voorz. The International Solid Wastes and Public Cleansing Association (ISWA); mr. J.H. Erasmus, te Voorburg, coördinator hergebruik dir. Afvalstoffen Dir.-Gen. Milieubeheer; ir. P. Mollema te Pijnacker, projectleider Beleid Stadsvernieuwing Rijksplanologische Dienst; ing. J. Pekelaer te Zuidhorn, hoofd Technisch Beheer Rijksgebouwendienst; M.I. Platschorre te IJsselstein, dir. ENCI tevens voorz. NVTB; ir. Th.G. Potma te Voorschoten, energie- en milieudeskundige enadviseur / bestuurslid Centrum voor Energiebesparing en Milieutechnologie (CE) te Delft; L. Wever te Roermond, voorz. huurcommissies Maastricht, Heerlen, Roermond, Sittard en Venlo.

Ridder Orde Oranje-Nassau: ing. C.L. van Balen te Hendrik-Ido-Ambacht, chef Bureau Materiaalkunde Gemeentewerken Rotterdam; B.C. Brouwer te Heiloo, districtschef afd. Landmeetkundige Zaken van het Kadaster en de Openbare Registers Noord-Holland; P. van Dijk te Maasland, dir. Aannemingsbedrijf G.A. van Dijk en Zn.; H. Gorissen te Den Helder, adv. elektrotechniek Rijksgebouwendienst Haarlem; K.H. de Groot te Vroomshoop (gem. Den Ham), dir. De Groot-Vroomshoop; A. de Haan, te Garijp, voorz. Ned. Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NOVB); P.H.M. Hendriks te Maastricht, secr. Bouwvereniging St. Servatius te Maastricht; W. Ingwersen te Zandvoort, architect Architectenbureau Van der Bom en Ingwersen te Amsterdam; mevr. mr. T. Kroesen-Verjaal te 's-Graveland, milieudeskundige, bestuurslid Stichting Natuur en Milieu; W. Kroon te Sommelsdijk (gem. Middelharnis), secr. bouwvereniging Sommelsdijk; J. van der Leij te Witmarsum (gem. Wunseradiel), dir. woningbouwstichting “Der Vier Gemeenten” te Wommels; J. Lokhorst te Beverwijk, alg. dir. Beverwijkse Bouw- en Aannemingsbedrijf Lokhorst; mevr. F. van der Mark te Leiden, sectie-chef Landmeetkundige binnendienst Kadaster en de Openbare Registers Zuid-Holland; W. Mosselman te Rotterdam; G. Oosteijen te Leeuwarden, dir. Woningstichting Patrimonium; W.P. Rentier te Middelburg, medew. afd. landinrichting en landmeetkundige projecten Kadaster en de Openbare Registers Zeeland; H.R. van Rinsum te Wassenaar, coördinator Veiligheid min. VROM; M. Schmidt te Bergambacht, ondernemer N.V. Boogaerdt en Schmidt Bouw en Aannemingsmaatschappij te Stolwijk; E. Schollema te Lochem, dir. Markerink's Houtbedrijf; X.G.E.A. Tilman te Hilversum, alg. dir. NCIV De Bilt; H.J. Vijver te Gouda, woonconsulent gem. Gouda; C.A. van Vliet te Utrecht, pres.-commissaris Van Vliet sloopwerken.