ONDERSCHEIDEN DOOR DE KONINGIN

Financiën

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: drs. W.C.A. Kok, lid Verzekeringskamer te Apeldoorn, Warnsveld; drs. Th.A.J. Meys, lid Raad van Bestuur ABN-AMRO Holding te Amsterdam.

Officier Orde Oranje-Nassau: drs. B.R. Barten, hoofdinsp. Inspectie Rijksfinanciën min. van financiën, Voorschoten; J.M. Bemelmans, voorm. teamleider Belastingdienst / Ondernemingen Maastricht, Berg en Terblijt (gem. Valkenburg a/d Geul); J.H.G. de Borst, hoofd afd. Interne Controle dir. der Domeinen min. van financiën te 's-Gravenhage; drs. A. Bouwmeester, dir. Goudse Verzekering Maatschappij, Reeuwijk; H.J. Gremmen, insp. Belastingdienst /dir. Particulieren te Valkenburg, Landgraaf; P. Hokke, beleidsmedew. dir. Douane-aangelegenheden min. van financiën, Barendrecht; G.J. Huffels, hoofd post Douane te Utrecht; mr. K.J. van Laack, eigenaar / dir. financ. en fisc. adviesbur. mr. K.J. van Laack te Waalwijk; H.J. Luiken, teamleider Belastingdienst te Venlo, Roermond; R. Mazure, medew. dir. Wetgeving Douane min. van financiën, 's-Gravenhage; mr. H. Mulder, voorm. behandelfunctionaris, techn. coördinator Belastingdienst /Grote Ondernemingen te Arnhem,; J. Plas, beleidsmedew. dir. Alg. Fiscale Zaken min. financiën, Haarlem; M.J. Ploum, voorm. teamleider Belastingdienst / Ondernemingen Maastricht, Kerkrade; ir. B. Poppens, hoofd Rentambt Domeinen Oostelijk Flevoland, Lelystad; J.A. Rouwenhorst, hoofd eenheid Belastingdienst / Opleidingen Utrecht, Voorburg; R.J. Voigt, voorm. adv. De Galan & Voigt, Amsterdam; J.P. van Vugt, plv. hoofd Belastingdienst te Gorinchem, Tiel; drs. H.B. Werdmuller, hoofdaccountant, medew. doelgroepmanagement Belastingdienst /Grote Ondernemingen te Amsterdam, Overveen; W.L. Zuidema, hoofd eenheid Belastingdienst/Particulieren Eindhoven, Veldhoven.

Ridder Orde Oranje-Nassau: J. Boerhof, behandelfunctionaris Belastingdienst / Particulieren te Hoogeveen, Assen; P. Buscop, teamleider Douanepost Venlo /Autoweg, Meerlo (gem. Meerlo-Wanssum); E.Th.A. Coenen, aanslagregelaar Belastingdienst /Ondernemingen Eindhoven; J.A.C.M. van der Grinten, aanslagregelaar Inspectie Registratie en Successie te Rotterdam, Papendrecht; mr. B. Hoek, voorm. onderdir. Nationale Investeringsbank, 's-Gravenhage; J. Huttinga, personeelsfunctionaris Belastingdienst / Ondernemingen Zwolle; J.M. Lubbers, behandelfunctionaris Belastingdienst / Particulieren Winschoten; F.J.C.L. Schneider, voorm. chef bijz. team Belastingdienst Buitenland te Brunssum, Landgraaf; mr. G. Smit, voorm. dir. district Delft ABN-AMRO Bank, 's-Gravenhage; W. van der Vaart, beleidsmedew. Alg. Wet Douane en Accijnzen dir. Douane te Rotterdam, Krimpen aan de Lek (gem. Nederlek); J.D. Van Veenendaal, voorm. hoofd ondersteunende dienst Belastingd. / Part. / Ondern. te Amstelveen, Hoofddorp (gem. Haarlemmermeer); F.L.J. Verbraak, dir. kantoor NMB Amstelveen, te Waverveen (gem. De Ronde Venen).

FINANCIËN en ECONOMISCHE ZAKEN

Officier Orde Oranje-Nassau: J.J.N. Rost Onnes, concerndirecteur ABN-AMRO Bank, Hilversum.