ONDERSCHEIDEN DOOR DE KONINGIN

Onderwijs en Wetenschappen

Commandeur Orde Oranje-Nassau: prof.dr. L.L.M. van Deenen, hoogl. RU Utrecht en lid KNAW, Bilthoven.

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: C. Barnhoorn, hfddir. Informatiseringsbank Groningen, Gasteren; drs. H.J. Brinkman, voorz. Coll. v. Best. VU Amsterdam, Amstelveen; prof.dr. G. Challa, hoogl. RU Groningen en lid KNAW, Haren (Gr.); prof. S.J. Doorman, M Sc, hoogl. TU Delft, Waarder; prof.dr. N.H. Frijda, hoogl. UvA en lid KNAW, Amsterdam; drs. C. de Hart, oud-voorz. Adviesraad Hoger Onderwijs (ARHO) te Den Haag, Voorschoten; prof.dr. H.S. Jansz, hoogl. RU Utrecht en lid KNAW, Leersum; prof.dr. P.W. Klein, hoogl. RU Leiden en lid KNAW, Leiden; prof.dr. J. Oldhoff, hoogl. RU Groningen, Haren (Gr.); prof.dr. G.H.M. Posthumus Meyjes, hoogl. RU Leiden en lid KNAW, Oegstgeest; prof.drs. P.A. Schenck, rector-magnificus TU Delft, Voorburg; prof.dr. J. Spierdijk, oud-hoogl. RU Leiden, Leiderdorp; prof.dr.ir. J.A. Steketee, oud-hoogl. TU Delft, Delft; prof.dr. P.J. van Strien, hoogl. RU Groningen en dir. Inst. Soc.- en Bedrijfspsychologie Groningen, Groningen; prof.dr. P.A. Verheijen, oud-voorz. Coll. v. Best. en oud-hoogl. KU Brabant, Tilburg; prof.dr. H. van Woerden, oud-hoogl. RU Groningen, Groningen.

Officier Orde Oranje-Nassau: mevr. prof.dr. F. Balk-Smit Duijzentkunst, oud-hoogl.-A UvA, Amsterdam; prof.dr. B. Binnendijk, hoogl.-A RU Groningen, Glimmen; dr. J.F. Bleichrodt, oud-hoofd Sectie Stat. Med. Lab. Ned. Org. Toegepast Natuurw. Onderzoek (TNO) Delft, Delft; dr. J.M.C. Crousen, insp. voortg. ond. O en W, Roosendaal; mevr. ir. T.I.E. van Dam-Potgieser, univ. docent Universiteit Twente, Borne; Th.A. Ellerman, oud-insp. voortg. ond. O. en W., Heeswijk-Dinther; drs. H. van der Esch, oud-ambt. O. en W., Den Haag; mevr. dr. C.L. Habraken, oud-univ. hoofddocent RU Leiden, Leiden; mr. B.S. Han, ambt. O. en W., Rijswijk; mevr. drs. A.A. van Hasselt, insp. voortg. ond. O. en W., Zutphen; dr. M.C.A. van der Heyden, oud-insp. voortg. ond. O. en W., Vught; N. Hulshof, oud-ambtenaar bij de Informatiseringsbank van het min. van O en W te Groningen, wonende te Annen (gem. Anloo); E. de Jong, oud-rector Gomarus-College Groningen, Drachten; H.J. Kamphuis, oud-insp. voortg. ond. O. en W., Bennekom; J.F. Kokkes, insp. basisond. O. en W., Muiderberg; mevr. drs. M. van Leeuwen Boomkamp-Oppenhuis de Jong, oud-univ. docent RU Leiden, Oegstgeest; drs. C.W. Ligtvoet, ambassaderaad (O. en W.) Djakarta; drs. C. Lips, oud-rector Sted. Gymnasium Utrecht, Amersfoort; A. Mansveld, ambt. O. en W., Rijswijk; prof.dr. G.Th. Meester, klinisch cardioloog Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland en bijz. hoogleraar EUR, Lierop; dr. D.P. den Os, secr. RU Leiden, Leiden; dr. J.J.M. Penders, oud-alg. dir. Centr. Innovatie Beroepsond. Bedrijfsleven 's-Hertogenbosch, Goirle; dr. R.L. Schuursma, oud-bibliothecaris EUR, Rotterdam; J.S. Soonieus, oud-ambt. O. en W., Pijnacker; prof.dr. Th. Theodorides, oud-hoogl.-A RU Utrecht, Utrecht; R.A. Timmerman, lid Alg. Best. St. Nijenrode, Univ. voor Bedrijfskunde Breukelen, Ulvenhout; Th.J.L.Th. Tobé, ambt. O. en W., Den Haag; ir. L.A. Truyman, oud-voorz. Coll. v. Best. Hogeschool Rotterdam en Omstr., Bunnik; drs. W.G.F. van Vliet, ambt. O. en W., Den Haag.

Ridder Orde Oranje-Nassau: G.G.A. van Arendonk, oud-dir. Interven College Venray en Venlo, Venlo; J.W. Arends, oud-plv. dir. 't Vesterbos Zevenaar, Zevenaar; G.G. Becker, oud-docent Ludger MAVO Twello, Twello; drs. J.P.M.E. van Beek, Deurne; H.A.M. Boel, oud-coörd. dir. Kath. Onderwijsbureau West-Brabant, Breda; drs. J.I. de Boo, oud-studierichtingleider Hogeschool Holland Diemen, Mijdrecht; Bozuwa, oud-docent Thuredrecht College Dordrecht, Dordrecht; Th.A.H.A. de Brouwer, oud-dir. van de R.K. MAVO 't Ruiven Berkel-Enschot, Berkel-Enschot; W.L.J. van der Bijl, docent Streekschool Consumptieve Beroepen en de Detailhandel Amsterdam, Amstelveen; mevr. C.H.M. Dabekausen, oud-dir. vormingscentr. De Putgraaf Heerlen, Heerlen; mevr. R. Damstra, toegev. dir.medew. Kon. Bibliotheek Den Haag, Den Haag; mevr. A. M. J. J. Th. Depla-Teulings, lid Alg. Best. Ned. Kath. Ouderver., Eindhoven; A.E.M. Dillen, oud-dir. R.K. basisschool Lidwina Best, Eindhoven; J.D. van Dijk, adj.-dir. Delta College Gouda, Gouda; J.H. van Dijk, oud-docent Schout bij Nacht Doormanschool MAVO Wassenaar, Wassenaar; mevr. drs. J.L. van Essen, Rijswijk; R.J.M. Fafié, oud-dir. basisschool De Zeevlam Noordwijk, Noordwijk; J.D. Geel, adj.-dir. scholengemeenschap De Wadde Waddinxveen, Waddinxveen; W. Geltink, oud-dir. basisschool De Weiert Odoorn, Odoorn; H.J.M. Geurts, adj.-dir. MAVO-school Het land van Gülick Sittard, Sittard; L.R.F. Geuskens, oud-adj.-dir. MAVO Maria Immaculata Maastricht, Maastricht; mevr. L. Hadders, oud-dir. afd. Verpleegkunde Rijkshogeschool Groningen, Groningen; P.J.J.H. van Hazendonk, oud-alg. dir. R.K. scholengemeenschap Kempenhorst Oirschot, Moergestel; T.J. de Heus, oud-voorz. centr. dir. Coll. Middelb. Beroepsond. Hoorn, Hoorn; drs. W.F. Heuvel, oud-docent openb. scholengemeenschap De Randwijk Nieuwegein, Utrecht; J.M. Jacobs, oud-docent Scholengemeenschap Beroepsonderwijs Kerkrade, Kerkrade; J. de Jong, oud-ambt. secr. CCOOP, Rijswijk; J. Kahmann, oud-docent Agnes-Beatrixschool Voorburg, Den Haag; K.E. Kamminga, dir. school voor Commerciële Vorming Groningen, Winsum; A.C.M. Killian, dir. School voor Voortg. Spec. Onderw. Sittard, Limbricht; mevr. J.Ch. Kinwel, oud-dir. R.K. mr. J. Cals-MAVO Gorinchem, Gorinchem; J.D. Koldijk, oud-sectiel. Nederlandse Taal scholengemeenschap Collegium "Marianum' Venlo, Venlo; drs. B.J.A. Korstjens, oud-conrector St. Ignatiusgymnasium Amsterdam, Amstelveen; C. Kruk, hfd. afd. spectrometrie fac. Scheikunde UvA, Baarn; L.G. Landkroon, oud-coörd. capaciteitsgroep Inform. en Doc. afd. In- en Externe Betr. en Studentenzaken RU Utrecht, Maarn; W.J. Langedijk, oud-dir. basisschool St. Caecilia Amersfoort, Amersfoort; R.J. Mencke, oud-voorz. St. Kath. Beroepsonderwijs Zuidoost Drenthe Emmen,Emmen; C.D. Mentink, oud-adj.-dir. Haagse Hogeschool, Den Haag; A. van der Meijden, oud-pers.cons. RU Leiden, Koudekerk aan den Rijn; drs. C.A. Meijer, oud-voorz. Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs Voorburg, Voorburg; K. Mol, oud-adj.-dir. scholengemeenschap Bataafse Kamp / Driener Es Hengelo, Bentelo; mevr. G. Muller, adm. hoofdambt. RU Leiden, Den Haag; G.A.G. Nagtegaal, ambt. O. en W., Wassenaar; A.F.M. Poiesz, lid hfdbest. Ver. voor R.K. AVO Rotterdam, Rotterdam; W.C. Post, Den Helder; mevr. G.J.Th. Punte, oud-docent Ariënscollege Enschede, Enschede; W. van Putten, Hilversum; J. Ravensbergen, oud-dir. Prof. Bladergroen-basisschool Zoetermeer, Zoetermeer; K. Schotanus, oud-dir. Chr. MAVO Scheveningen, Den Haag; mevr. mr. M.L.Ch.H. Sloet-van Cranenburgh, Sint-Michielsgestel; mevr. D.C.H. Uijlenbroek, oud-adj.-dir. OscarRomero College Delft, Delft; drs. H.J. de Valk, oud-docent Hogeschool Holland Diemen, Laren (N.H.); J. in 't Veld, plv. rector Kalsbeek-scholengemeenschap Woerden, Woerden; K. Verheij, oud-dir. school voortg. ond. LEAO / LHNO Monster, Monster; J.W. Verschueren, oud-docent Schaepmancollege Dongen, Dongen; W.T.W. Vis, oud-docent Vlietland College Leiden, Zoeterwoude; mevr. Th.H.H.J. Willems, oud-docent Serviam MAVO Eijsden, Maastricht; W. Zevenhuizen, oud-dir. basisschool Immanuël Oudewater, Oudewater; L.C.M. Zuiderwijk, oud-hfd stafafd. Alg. Zaken Kon. Bibliotheek Den Haag, Den Haag; G. van der Zwaag, oud-dir. Chr. basisschool Eben Haëzer Dokkum, Wouterswoude.

O&W en DEFENSIE

Ridder Orde Oranje-Nassau: J.S. Slof, hfd. Alg. Dienst Fysisch en Electronisch Laboratorium TNO, Den Haag.

O&W, NED.ANTILLIAANSE en ARUBAANSE ZAKEN

Officier Orde Oranje-Nassau: Dr. H.E. Coomans, univers. docent UvA, Bloemendaal.

O&W en WVC

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: Prof.dr. H. Galjaard, hoogleraar EUR en lid KNAW, Krimpen aan den IJssel; Dr.ir. P. Ros, voorz. Raad van Best. Acad. Ziekenhuis VU Amsterdam, Hoofddorp; Prof.dr. G.B.A. Stoelinga, hoogleraar KU Nijmegen en hfd. afd. kindergeneeskunde Acad. Ziekenhuis St. Radboud Nijmegen, Nijmegen.

Ridder Orde Oranje-Nassau: mevr. A. Wipkink-Bakker, stafdiëtist klinisch onderz. Acad. Ziekenhuis Leiden, Leiden.

O&W en VROM

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: Prof.ir. M. Tels, oud-rector magnificus / oud-hoogleraar TU Eindhoven, Eindhoven.

O&W en JUSTITIE

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: Prof.dr. K. Runia, hoogl. TU Kampen, Kampen; Prof.dr. C. Trimp, oud-hoogl. TU Kampen, Kampen; Prof.dr. W.H. Velema, hoogl. TU Apeldoorn, Apeldoorn.