ONDERSCHEIDEN DOOR DE KONINGIN

Kabinet Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: S.A. (Tip) Marugg, auteur, Curaçao.

Officier Orde Oranje-Nassau: mr.dr. W.C.J. (Boeli) van Leeuwen, auteur, Curaçao.

Ridder Orde Oranje-Nassau: drs. F.E. (Frank) Martinus Arion, auteur, Curaçao.

NEDERLANDSE ANTILLEN Commandeur Orde Oranje-Nassau: drs. R.F. McWilliam, voorz. Staten Ned. Antillen, Curaçao.

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: D. Bakhuis, o.a. voorm. pres. Raad van Commissarissen Bank van de Ned. Antillen, Curaçao.

Officier Orde Oranje-Nassau, bij bevordering: G.E. Rosario, schrijver / dichter, Curaçao.

Officier Orde Oranje-Nassau: F. Galarraga, voorm. hfd. Dienst Insp. der Belastingen, Curaçao; zr. P.V.U. Mambi, voorm. overste "Zusters van Roosendaal', Curaçao; S.G. Soliana, o.a. voorm. vice-voorz. Staten Ned. Antillen, Bonaire; A.V. Viceisza, zakenman, Curaçao.

Ridder Orde Oranje-Nassau: J.F. Anasagasti, voorm. werknemer Ant. Luchtvaartmij., 's-Gravenhage (Ned.); mevr. M.C. Anselma, voorm. subst.-griff. Gem. Hof van Justitie Ned. Antillen en Aruba, Curaçao; F.S. Brito, vakbondsbestuurder, Curaçao; C.A. Homoet, werknemer Isla N.V.; sportpromotor, Curaçao; V.W.P.A. Janssen, r.k. geestelijke; voorm. dir. Katechetisch Centrum, Curaçao; R.M. Koster, voorm. eilandsraadlid eilandgebied Curaçao, Curaçao; H.W. Linkels, leraar, Bonaire; J.M. Marten, Curaçao; P.N. Tromp, ambt. eilandgebied Bonaire, Bonaire; B.A. Vlaun, dir. Caribe Lumber Trading, Sint Maarten.

ARUBA

Ridder Orde Oranje-Nassau: P.J. Geerman, zakenman /assuradeur, Aruba; mevr. M.A. Koolman-Croes, dir. Huishoudschool, Aruba; J.M. Odor, conservator Numismatisch Museum, Aruba; W.B. Panneflek, verificateur Belastingen Korps Douane Aruba, Aruba; N.L. Swaen, sportpromotor, Aruba; U.G. Werleman, waarn. Ontvanger Belastingen, Aruba.