Nieuwe glastuinders vergunningplichtig

DELFT, 29 APRIL. Het Hoogheemraadschap van Delfland verplicht nieuwe glastuinbouwbedrijven vanaf 1 mei een vergunning volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewater aan te vragen.

Deze bedrijven mogen hun afvalwater dan niet langer lozen in de sloot. Voor bestaande bedrijven geldt de verplichting niet. De Zuidhollandse Milieufederatie heeft bij de Raad van State een procedure aangespannen om Delfland te dwingen aan alle glastuinders een vergunningplicht op te leggen. Volgens dijkgraaf A. van den Berge van Delfland is het onmogelijk alle 4.200 bedrijven op korte termijn een vergunning te laten aanvragen.