Ministerie: collectieve verzekering asielzoekers

DEN HAAG, 29 APRIL. Het ministerie van WVC hoopt binnen enkele weken met het Haarlemse ziekenfonds Spaarneland een collectieve ziektekostenverzekering voor alle 25.000 asielzoekers in Nederland af te sluiten. Nu zijn asielzoekers nog verzekerd bij het ziekenfonds in de regio waar ze verblijven of bij een particuliere verzekeraar.

De overkoepelende organisatie van ziekenfondsen, de VNZ, is verontwaardigd dat WVC geen kostenvergelijking tussen de verschillende ziekenfondsen heeft gemaakt. In een brief aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zegt de VNZ dat dit “in flagrante strijd is met de door u zelf benadrukte keuzevrijheid van verzekerden en met het uitgangspunt van concurrentie tussen verzekeraars.”

Een kostenvergelijking had volgens WVC geen zin omdat de asielzoekers standaardpakketpolissen krijgen waar wettelijk vastgestelde tarieven voor gelden. Asielzoekers krijgen in tegenstelling tot Nederlanders geen vrijheid om een verzekering bij een verzekeraar naar keuze af te sluiten, “omdat het hier gaat om mensen die geen eigen inkomen hebben en voor wie de Staat alles regelt”, aldus een WVC-woordvoerder.

WVC wil graag een collectieve verzekering afsluiten omdat het grote administratieve en dus financiële voordelen heeft om met één ziekenfonds zaken te doen in plaats van met enkele tientallen. Eind vorig jaar maakte WVC al een begin met die vereenvoudiging toen het departement een contract afsloot met de particuliere ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis.

Voor 1 januari waren alle asielzoekers verzekerd bij de ziekenfondsen. Op die datum werden de geneesmiddelen ondergebracht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), een volksverzekering waartoe asielzoekers in asielzoekerscentra (ongeveer 9.000) geen toegang hebben. Een (gedeeltelijk) particuliere verzekering was noodzakelijk om te voorkomen dat deze asielzoekers vanaf 1992 geen geneesmiddelen zouden krijgen. De keus viel daarbij op het Zilveren Kruis.

In december kondigde WVC al aan dat het Zilveren Kruis voor het ministerie vanaf 1 januari “het enige aanspreekpunt” zou zijn. Het contact met Spaarneland kwam via het Zilveren Kruis tot stand. Zilveren Kruis werkt aan een fusie met verscheidene ziekenfondsen, waaronder Spaarnelanden en het ziekenfonds Rotterdam.