Karsten noemt ook voor rechter geen namen

HAARLEM, 29 APRIL. Twintig schaatsers die deel uitmaakten van de verschillende Nederlandse kernploegen, eisten vanmorgen in een kort geding aan de rechtbank van Haarlem rectificatie van de uitlatingen die de huisarts Karsten in het televisie-programma "Berg' deed over gebruik van ananole steroïden in de schaatssport. Zij voelen zich “in eer en goede naam aangetast” door diens verklaring. Zij ondertekenden daartoe allen een verklaring waarin zij ontkennen anabole steroïden te hebben genomen en daarvoor bij Karsten te zijn geweest.

De schaatsers waren bereid hun verklaring onder ede te bevestigen. Namens hen verweet mr. Vilé dat de arts bewust de publiciteit heeft gezocht en daarin voortdurend de schaatssport in discrediet bracht. Het noemen van namen, wat niet de vordering is van de schaatsers, zou de zaak aanzienlijk verhelderd hebben, meende Vilé. “Nu blijven alle schaatsers verdacht. En dat kan schadelijk zijn voor hun carrière en maatschappelijke loopbaan”, zei de raadsman van de schaatsers.

Mr. Faro zei in zijn verweer dat Karsten niet ontslagen kan worden van zijn medisch beroepsgeheim als de patiënt dat zou willen. De verdediger gaat er van uit dat de schaatsers niet geheel uit vrije wil de verklaring hebben getekend. Ondanks het feit dat zowel bondsarts Nusse, een paar keer, als een niet nader genoemde NOC-functionaris heeft geprobeerd het mogelijke consult van “één schaatser die deelnam aan de recente Winterspelen” (aldus Karsten) vertrouwelijk te behandelen. Als de patiënt de arts vraagt zijn naam te noemen, hoeft deze dat niet te doen. “Een arts heeft een wijder belang dan een individueel belang”, zei Faro, die herhaalde dat de arts nooit een naam zal noemen.

De raadsman van Karsten meende dat de arts zijn verklaringen over doping in Nederland heeft gedaan om de discussie open te breken na recente beschuldigen in andere takken van sport.

Faro wees er op dat in de Nederlandse sportwereld, behalve in het atletiek, geen dopingcontroles buiten de wedstrijden worden gedaan waarin kan worden vastgesteld dat er hormonen worden gebruikt. Bewijs dat er niet wordt gebruikt, is er niet.

De president van de rechtbank mr. Terwee-Van Hilten doet dinsdag 12 mei uitspraak.