Irak besteedt op grote schaal aandacht aan Saddams verjaardag

TAKRIT, 29 JULI. De Iraakse stad Takrit heeft gisteren grootscheepse aandacht besteed aan de 55ste verjaardag van zijn beroemdste produkt: president Saddam Hussein, die ruim een jaar na zijn nederlaag tegen de geallieerden in Koeweit en na 21 maanden internationaal handelsembargo nog altijd uitdagend aan de macht is. De partijkrant Al-Thawra beschreef de festiviteiten dan ook als “viering van de uitdaging”.

Uit Bagdad, 150 kilometer zuidelijker gelegen, en andere steden waren tienduizenden mensen naar Takrit overgebracht om eer te bewijzen aan Saddam, die zelf overigens thuis in Bagdad was gebleven om een defilé van duizenden kinderen bij te wonen. Officiële schattingen spraken zelfs van 750.000 mensen die in Takrit via de parades, dansen en gezangen hun “blijdschap met en trouw aan” Saddam hadden uitgedrukt. “We houden allemaal van Saddam”, scandeerden ze. Buitenlandse journalisten die ook waren aangevoerd, meldden dat de parades in elk geval uren hadden geduurd.

Izzat Ibrahim, een oude metgezel van Saddam, presideerde over de festiviteiten in Takrit, die de laatste jaren tot een van Iraks belangrijkste officiële plechtigheden zijn uitgegroeid. Dit jaar werden verscheidene jonge meisjes naar de voorgrond gehaald, die hun haar als geschenk aan Saddam wilden aanbieden. De laatste tijd meldt de pers bijna elke dag voorbeelden van meisjes die hun lange haar afknippen en het als gebaar van aanhankelijkheid naar de president sturen.

Een dansgroep beeldde de vrouwen van Saddams naburige geboortedorp Aouja uit, die jubelden van vreugde over het nieuws van zijn geboorte (die eerder deze week in een officiële krant al als begin van de wereldgeschiedenis was betiteld). Andere dansers en danseressen probeerden de sfeer van de Duizend-en-één-nacht terug te roepen. Verder werden duizenden reusachtige portretten van Saddam en Iraakse vlaggen meegevoerd.

De gouverneur van de provincie Takrit, Fadel Azzawi, onderstreepte dat “de 28ste april een sleuteldatum in de geschiedenis van de Arabische Natie markeert, tussen het tijdperk van het imperialisme en dat waarin de natie de plaats heeft ingenomen waarop zij recht heeft”.

De Iraakse radio begon de dag gisteren met een nieuwe verjaarshymne voor Saddam. Een koor van jonge meisjes en jongens zong tussen de verschillende radio- en televisieprogramma's “een gelukkige verjaardag toegewenst aan het kleine kind dat uit Aouja kwam om Iraks glorie op te bouwen”. De officiële media beschreven Saddam als “de held die de wereld met stomheid slaat, de berg die de wind nooit kan bewegen”.

Maar in het noorden, waar opstandige Koerden, nog altijd een groot gebied beheersen zij het omsingeld door een groeiend aantal Iraakse regeringsmilitairen, gingen Koerdische kinderen de straat op om de lof te zingen van guerrillaleider Massoud Barzani. “In het verleden zou iedereen zijn gedwongen om voor Saddam te marcheren”, zei een winkelier in Zakho. Maar “we controleren onze eigen zaken nu (..) Saddam wordt hier gehaat, dus we vieren hem niet.” (Reuter, AFP)